Đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia

Đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Slovakia là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Văn phòng Sở hữu Công nghiệp Slovakia.

Slovakia cũng là một thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó Thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTM) được bảo hộ trong khu vực tài phán này. Đây cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Slovakia phải có những nội dung sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.

Bản sao có chứng thực của Tài liệu Ưu tiên (tiếng anh hoặc Slovakia) phải được cung cấp khi nộp đơn hoặc trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Không bắt buộc phải hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền (POA). Sau khi nộp đơn, Văn phòng nhãn hiệu sẽ ấn định thời hạn nộp POA; thường là hai tháng kể từ khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Slovakia

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Slovakia

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Slovakia là 10 năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày nhãn hiệu hết hạn, những cũng có thể nộp muộn đơn trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn với việc phải trả thêm phụ phí.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia

Khoảng thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi đăng ký nhãn hiệu thành công tại Slovakia khoảng từ 6 đến 7 tháng.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia

Nhãn hiệu tại Slovakia sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Slovakia

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Slovakia, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Slovakia thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Slovakia.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *