Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi

Đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Dang Ky Nhan Hieu Tai Nam Phi

Quyền đối với nhãn hiệu ở Nam Phi được cấp cho cá nhân hoặc tổ chức sử dụng nhãn hiệu đó đầu tiên tại quốc gia này. Mặc dù đăng ký nhãn hiệu không phải là bắt buộc, nhưng trên thực tế, việc đăng ký nhãn hiệu có thể chứng minh quyền sở hữu rõ ràng, ngăn ngừa các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu và bảo vệ chủ sở hữu khỏi các trường hợp vi phạm nhãn hiệu. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Sở Thương mại và Công nghiệp và Sở hữu trí tuệ (CIPC).

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Nam Phi

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Nam Phi phải có những nội dung sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Tài liệu ưu tiên

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Để được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải ký Giấy uỷ quyền (POA) và nộp cho Đại diện sở hữu trí tuệ tại Nam Phi trước khi bước vào giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Nam Phi

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Thời hạn nộp đơn phản đối nhãn hiệu Nam Phi là 3 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Nam Phi

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Nam Phi là mười năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày nhãn hiệu hết hạn. Có thể gia hạn nhãn hiệu trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn nhưng sẽ phải trả thêm phụ phí.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi

Nhãn hiệu tại Nam Phi sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Nam Phi

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Nam Phi, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Nam Phi thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Nam Phi.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *