Đăng ký nhãn hiệu tại Na uy

Đăng ký nhãn hiệu tại Na Uy là hoạt động bắt buộc đối với các doanh nghiệp để được cấp quyền đối với nhãn hiệu, vì Na Uy là một trong số những quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Nhan Hieu Tai Na Uy
Đăng ký nhãn hiệu tại Na Uy để có được những ưu thế tại thị trường này. Ảnh: pinterest

Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu chưa đăng ký mới có thể được bảo hộ, trong trường hợp chúng đã được sử dụng rộng rãi. Các đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Văn phòng Sở hữu Công nghiệp Na Uy (PATENTSTYRET).

Na Uy là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, doanh nghiệp kinh doanh tại quốc gia này có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với các nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid.

Một nhãn hiệu đã đăng ký ở Na Uy cấp quyền bảo hộ ở cả 2 quần đảo Svalbard và Jan Mayen.

Một số lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Na Uy

Không cần thiết phải sử dụng nhãn hiệu tại Na Uy để có thể đăng ký nhãn hiệu. Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu trước có thể rất hữu ích, vì hoạt động này có thể giúp doanh nghiệp bác bỏ những yêu cầu phản đối đăng ký do nhãn hiệu do thiếu tính khác biệt.

Nếu bạn đăng ký một nhãn hiệu kết hợp (bao gồm cả yếu tố từ ngữ và yếu tố tượng hình) ở Na Uy, thì quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu bị giới hạn ở việc sử dụng nhãn hiệu theo cách thức chính xác và nội dung của đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp. Nếu bạn muốn sử dụng thành phần từ ngữ của nhãn hiệu riêng biệt với logo (hoặc ngược lại), bạn nên đăng ký nhãn hiệu khác chỉ bao gồm các yếu tố từ hoặc tượng hình mà bạn muốn sử dụng và bảo hộ riêng biệt.

Tuy nhiên, nếu bên thứ ba có ý định đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cho hàng hoá hoặc dịch vụ tương tự bao gồm một phần nhãn hiệu của bạn, bạn sẽ có quyền gửi yêu cầu phản đối đến văn phòng nhãn hiệu.

Sau khi nhãn hiệu đã được đăng ký, nhãn hiệu sẽ được công bố trên công báo nhãn hiệu chính thức, sau đó các bên thứ ba sẽ có khoảng thời gian ba (3) tháng để có thể gửi các hành động phản đối sau đăng ký.

Thời hạn đăng ký nhãn hiệu tại Na Uy

Mặc dù nhãn hiệu không cần phải được sử dụng để có thể đăng ký, nhưng nếu nhãn hiệu đó không được sử dụng trong khoảng thời gian 5 năm, nó sẽ có nguy cơ bị hủy bỏ do không được sử dụng.

Các nhãn hiệu đã đăng ký tại Na Uy sẽ có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn vô thời hạn theo chu kỳ mười (10) năm. Việc gia hạn nhãn hiệu có thể được thực hiện trong vòng mười hai (12) tháng cho đến hết thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu. Doanh nghiệp cũng có thể gia hạn nhãn hiệu trong vòng sáu (6) tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn, với việc phải thanh toán phí gia hạn muộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *