Đăng ký nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út

Đăng ký nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Ả Rập Xê-út là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho văn phòng nhãn hiệu thuộc Bộ Thương mại và Đầu tư Ả Rập Xê Út (MCI).

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Ả Rập Xê-út phải có những tài liệu sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Bản sao có công chứng của Tài liệu Ưu tiên và bản dịch tiếng Ả Rập phải được nộp trong vòng 6 tháng kể từ ngày nộp đơn.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Người nộp đơn có thể nộp bản sao Giấy ủy quyền được hợp pháp hóa cùng với đơn đăng ký và nộp bản gốc sau đó.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Ả Rập Xê-út

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Bên cạnh đó, văn phòng nhãn hiệu Ả Rập Xê Út thực hiện việc tìm kiếm các nhãn hiệu trước đó.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Ả Rập Xê-út là 9 năm 8 tháng (10 năm Hijra) kể từ ngày đăng ký. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 12 tháng trước ngày nhãn hiệu hết hạn, những cũng có thể nộp muộn đơn trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn với việc phải trả thêm phụ phí.

Thời gian của thủ tục đăng ký

Khoảng thời gian từ khi nộp đơn đến khi được cấp giấy chứng nhận là từ 3 đến 5 tháng nếu không có đơn phản đối nào và 12 tháng nếu có đơn phản đối.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Ả Rập Xê-út, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Ả Rập Xê-út thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Ả Rập Xê-út.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *