Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid là gì? Vì sao nên đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid? Bài viết sau đây sẽ phân tích cụ thể.

Có thể bạn quan tâm

Khi đăng ký nhãn hiệu tại nhiều quốc gia, bên cạnh việc nộp đơn trực tiếp tại từng quốc gia, còn có thể chọn cách đăng ký theo Nghị định thư Madrid. Hiện nay, càng ngày càng có nhiều người chọn nộp đơn theo Nghị định thư Madrid. Bởi nộp đơn đăng ký theo Nghị định thư này đem lại những lợi ích quan trọng như sau:

1. Việc đăng ký theo Nghị định thư cho phép người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại khoảng 98 quốc gia cùng lúc chỉ với một đơn duy nhất. Có nghĩa là bạn sẽ chỉ phải chỉ trả phí một lần, nộp đơn bằng một ngôn ngữ duy nhất. Điều này khiến cho quá trình đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nhiều quốc gia trở nên rất thuận lợi và tiết kiệm về mặt chi phí.

2. Không cần phải thuê, chỉ định đại diện tại từng quốc gia một để làm thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

3. Nghị định thư tạo ra cơ chế dễ dàng để mở rộng phạm vi bảo hộ nhãn hiệu: có thể đăng ký chỉ định thêm các quốc gia khác qua hệ thống trực tuyến của WIPO bất cứ lúc nào.

4. Một trong những vấn đề lớn nhất phát sinh nếu đăng ký nhãn hiệu tại nhiều Văn phòng Sở hữu trí tuệ tại nhiều nước cùng một lúc đó là việc khó xác định thời gian, ví dụ như thời gian được cấp bằng, thời gian có kết quả thẩm định,… Đăng ký theo Nghị định thư giúp tránh được vấn đề này, vì thời hạn thẩm định và đưa ra phản đối là 18 tháng, chung cho mọi quốc gia. Sau thời hạn này, nếu không có phản đối thì nhãn hiệu mặc nhiên được cấp bảo hộ.

5. Nhãn hiệu quốc tế được bảo hộ trong 10 năm, và có thể được gia hạn dễ dàng bằng việc nộp phí gia hạn.

6. Theo Nghị định thư Madrid, nhãn hiệu được bảo hộ 5 năm rồi sau thời gian đó chủ sở hữu mới phải chứng minh về việc sử dụng nhãn hiệu tại các quốc gia có yêu cầu chứng minh về việc sử dụng để đăng ký nhãn hiệu. Nếu nộp đơn trực tiếp tại các quốc gia này thì không được như vậy, phải chứng minh về việc sử dụng ngay lập tức.

Hy vọng qua bài viết trên, bạn đã hiểu thêm về những lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid. Trường hợp bạn cần tư vấn chi tiết thêm, vui lòng liên hệ 0972817669.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *