Mức phạt vi phạm về kiểu dáng công nghiệp

Hành vi vi phạm kiểu dáng công nghiệp ở nước ta hiện này diễn ra rất phổ biến, vậy mức phạt về vi phạm kiểu dáng công nghiệp được quy định như thế nào?

Có thể bạn quan tâm

Các hành vi dưới đây mà không có sự cho phép của chủ sở hữu kiểu dáng công nghiệp thì bị coi là vi phạm:

  1. a) Sản xuất sản phẩm theo kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam;
  2. b) Nhập khẩu, bán, quảng cáo hoặc sử dụng các sản phẩm chế tạo theo kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ tại Việt Nam nhằm mục đích kinh doanh.

Việc vi pham kiểu dáng công nghiệp sẽ bị xử lý dưới các hình thức sau:

– Cảnh cáo;

– Phạt tiền;

– Các biện pháp khắc phục hậu quả khác như tịch thu tang vật, đình chỉ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bạn có thể theo dõi quy định mức phạt cụ thể tại điều 11 Nghị định 99/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Các cơ quan có thẩm quyền bảo vệ giải quyết bao gồm:

– Cơ quan Thanh tra Khoa học và Công nghệ các cấp;

– Cơ quan Quản lý thị trường các cấp;

– Cơ quan Hải quan các cấp;

– Cơ quan Công an các cấp;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc huyện.

 Bạn có thể tham khảo thêm về quy trình thực hiện xử lý vi phạm kiểu dáng công nghiệp trong bài viết “Quy trình xử lý vi phạm”

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *