Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý như thế nào? Bạn có hiểu chỉ dẫn địa lý là gì? Theo khoản 22 điều 4 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì: “Chỉ dẫn địa lý là dấu hiệu dùng để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể”.

Có thể bạn quan tâm

Cơ sở pháp lý khi đăng ký chỉ dẫn địa lý

Việc đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý góp phần bảo vệ tên cho các sản phẩm có giá trị, duy trì và nâng cao các tiêu chuẩn thông qua một nguyên tắc tập trung, có giá cao hoặc duy trì được giá, là công cụ chống lại hàng nhái, hàng giả. Nhìn chung các sản phẩm chỉ dẫn địa lý được bảo hộ có giá bán cao hơn so với sản phẩm cùng loại không có chỉ dẫn địa lý.

Điều kiện đăng ký chỉ dẫn địa lý

Tuy nhiên không phải sản phẩm nào cũng có thể được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Chỉ dẫn địa lý chỉ được bảo hộ khi đáp ứng được các điều kiện sau:

–   Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có nguồn gốc địa lý từ khu vực; địa phương; vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý;

–   Sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý có danh tiếng; chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của khu vực; địa phương; vùng lãnh thổ hoặc nước tương ứng với chỉ dẫn địa lý đó quyết định.

Các đối tượng không được đăng ký chỉ dẫn địa lý

Các đối tượng sau đây không được bảo hộ với danh nghĩa chỉ dẫn địa lý:

–  Tên gọi, chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hoá ở Việt Nam;

– Chỉ dẫn địa lý của nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn địa lý không được bảo hộ, đã bị chấm dứt bảo hộ hoặc không còn được sử dụng;

– Chỉ dẫn địa lý trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ; nếu việc sử dụng chỉ dẫn địa lý đó được thực hiện thì sẽ gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm.

– Chỉ dẫn địa lý gây hiểu sai lệch cho người tiêu dùng về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *