Tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường

Tài sản trí tuệ là một thuật ngữ không còn xa lạ nhưng vẫn còn khá mới mẻ đối với Việt Nam.Tài sản trí tuệ là những sản phẩm do trí tuệ con người sáng tạo, không xác định được bởi đặc điểm vật chất nhưng lại có giá trị lớn và sinh ra lợi nhuận. Tuy nhiên, trên thực tế, việc phân biệt tài sản trí tuệ và tài sản hữu hình thông thường không dễ dàng. 

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chí TS trí truệ TS hữu hình thông thường
Khái niệm Là sản phẩm do trí tuệ con ng sáng tạo ra.

Thông qua hoạt động tư duy sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống xã hội

Không xác định được bởi đặc điểm vật chất

Có khả năng sinh ra lợi nhuận

Là vật có giá trị được biểu hiện dưới một hình thức vật chất nhất định

Có thể được nhìn thấy

Có trị giá đo lường cụ thể

Loại hình

Quyền tác giả

Quyền liên quan

Quyền sở hữu công nghiệp

Quyền đối với giống cây trồng.

Tiền

Giấy tờ có giá

Vàng bạc

Vật

Quyền Quyền tài sản, quyền nhân thân

Chủ sở hữu có thể là tác giả hoặc người sở hữu, có thể có tất cả hoặc có 1 phần quyền

Quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt

CSH có toàn quyền sở hữu đối với tài sản

 

Cấu tạo Không có cấu tạo vật chất nhất định

Tồn tại dưới dạng thông tin tri thức chứa đựng hiểu biết của con ng về TNXH

Cảm nhận qua nhận thức, tư duy

Có cấu tạo vật chất nhất định

Cảm nhận được qua các giác quan

Tính hao mòn Không bị hao mòn về mặt vật lí qua quá trình sử dụng Bị hao mòn về mặt vật lí qua quá trình sử dụng
Xác định giá trị tài sản Xác định dựa trên hàm lượng chất xám công sức bỏ ra để tạo ra tài sản Xác định dựa trên cấu tạo vật chất tạo thành nên tài sản
Quyền chiếm hữu Không có ý nghĩa quan trọng, bất cứ ai có khả năng nhận thức và tư duy khi chiếm hữu Có ý nghĩa quan trọng, thường được trao cho chủ sở hữu hoặc người được chủ sở hữu cho phép
Quyền sử dụng Có thể bị sử dụng bởi nhiều người 1 cách độc lập Không thể sử dụng 1 cách đồng thời bởi nhiều người tại 1 thời điểm 1 cách độc lập
Việc kiểm soát và ngăn chặn chủ thể khác sử dụng Chủ sở hữu  gặp khó khăn hơn Dễ dàng hơn
Giới hạn về thời hạn Chỉ được bảo hộ trong 1 thời gian nhất định Không bị giới hạn về mặt thời gian

 

Giới hạn về không gian Chỉ được bảo hộ trong phạm vi quốc gia nơi đối tượng được bảo hộ Không bị giới hạn về mặt không gian

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *