Hợp đồng sở hữu trí tuệ

Hop Dong Su Dung Doi Tuong So Huu Cong Nghiep Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Điều 388 Bộ luật Dân sự năm 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2011) quy định khái niệm hợp đồng như sau: “Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp gồm [...]

/ /

Tư vấn luật Hợp đồng sở hữu trí tuệ

Gọi ngay: 0922772222