Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Bằng sáng chế được bảo hộ dưới hai hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Điều kiện đăng ký sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế nếu đáp ứng các điều kiện sau: có tính mới; có trình độ sáng tạo; có khả năng áp dụng công nghiệp.

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu đáp ứng các điều kiện sau: có tính mới; không phải là hiểu biết thông thường; có khả năng áp dụng công nghiệp.

Theo Luật Sở hữu trí tuệ, đối tượng bảo hộ của sáng chế không phải là tất cả các lĩnh vực công nghệ. Có thể kể đến như  lý thuyết khoa học, phương pháp toán học, chương trình máy tính, cách thức thể hiện thông tin phương pháp phòng ngừa, chuẩn đoán và chữa trị bệnh cho người và động vật, phát minh … đều không được bảo hộ sáng chế.

Dang Ky Sang Che As Law
Đăng ký sáng chế

Thủ tục đăng ký sáng chế

Tài liệu cần có:

 • 02 Tờ khai đăng ký sáng chế theo quy định của Cục SHTT;
 • 02 Bản mô tả sáng chế gồm Phần mô tả, Yêu cầu bảo hộ và Hình vẽ (nếu có).

Phần mô tả được trình bày đầy đủ, rõ ràng bản chất của sáng chế, gồm các nội dung sau:

 • Tên sáng chế;
 • Lĩnh vực sử dụng sáng chế;
 • Tình trạng kỹ thuật của lĩnh vực sử dụng sáng chế;
 • Bản chất kỹ thuật của sáng chế;
 • Mô tả vắn tắt các hình vẽ kèm theo (nếu có);
 • Mô tả chi tiết các phương án thực hiện sáng chế;
 • Ví dụ thực hiện sáng chế;
 • Những lợi ích (hiệu quả) có  thể đạt được.

Yêu cầu bảo hộ được tách thành riêng sau phần mô tả, yêu cầu bảo hộ được dùng để xác định phạm vi quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế. Yêu cầu bảo hộ phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, phù hợp với phần mô tả và hình vẽ, trong đó phải làm rõ những dấu hiệu mới của đối tượng yêu cầu được bảo hộ.

 Hình vẽ, sơ đồ (nếu có): được tách thành trang riêng.

 • 02 Bản tóm tắt sáng chế không quá 150 từ và phải được tách thành trang riêng.
 • Giấy ủy quyền;
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký;
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có);

Phí, lệ phí đăng ký sáng chế

 • Lệ phí nộp đơn: 150.000VNĐ
 • Phí thẩm định hình thức: 180.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định hình thức từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 8.000VNĐ/01 trang;
 • Phí công bố đơn: 120.000VNĐ;
 • Phí công bố từ hình thứ 2 trở đi: 60.000VNĐ/hình;
 • Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có): 600.000VNĐ/01 đơn ưu tiên;
 • Phí tra cứu thông tin nhằm phục vụ quá trình thẩm định: 600.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung: 720.000VNĐ/01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập;
 • Phí thẩm định nội dung từ trang thứ 7 bản mô tả trở đi: 32.000VNĐ/01 trang

Thời hạn xử lý đơn đăng ký sáng chế

Có thể bạn quan tâm

Kể từ ngày được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận, đơn đăng ký sáng chế được xem xét theo trình tự sau:

 • Thẩm định hình thức: 01 tháng
 • Công bố đơn đăng ký sáng chế.
 • Thẩm định nội dung: không quá 18 tháng kể từ ngày công bố đơn.

Hình thức nộp đơn đăng ký sáng chế

Có 2 hình thức để lựa chọn

 • Hình thức nộp đơn giấy: Người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế đến một trong các điểm tiếp nhận đơn của Cục Sở hữu tri tuệ sau:

+ Trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ, địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

+ Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, 17/19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

+ Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố Đà Nẵng, địa chỉ: Tầng 3, số 135 Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

 • Hình thức nộp trực tuyến: Người nộp đơn nộp đơn đăng ký sáng chế theo TỜ KHAI ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ/YÊU CẦU THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG CHẾ được ban hành theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thủ tục sửa đổi, chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

Thủ tục sửa đổi đơn đăng ký sáng chế

– Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể chủ động hoặc theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ sửa đổi đơn.

– Hồ sơ sửa đổi đơn gồm:

(i) 02 Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đánh máy theo mẫu số: 01-SĐĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

(ii) Tài liệu pháp lý chứng minh việc sửa đổi

(iii) Giấy ủy quyền

(iv) Phí thẩm định yêu cầu sửa đổi đơn (160.000VNĐ/01 nội dung yêu cầu sửa đổi), Phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn yêu cầu sửa đổi trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

Thủ tục chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế

– Trước khi Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc Quyết định cấp văn bằng bảo hộ, người nộp đơn có thể  yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận việc thay đổi chủ đơn trên cơ sở chuyển nhượng, thừa kế, kế thừa hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

– Hồ sơ chuyển nhượng gồm:

(i) 02 Tờ khai yêu cầu ghi nhận chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đánh máy theo mẫu số 01-CGĐ Phụ lục B của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

(ii) Tài liệu chuyển nhượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp (trong đó ghi rõ tên, địa chỉ của bên chuyển nhượng và bên được chuyển nhượng; số đơn được chuyển nhượng hoặc thông tin đủ để xác định đơn đó);

(iii) Giấy ủy quyền (nếu yêu cầu chuyển nhượng đơn nộp thông qua tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp);

(iv) Phí thẩm định yêu cầu chuyển nhượng đơn (160.000VNĐ/01 đơn đăng ký); Phí công bố (120.000VNĐ/01 đơn đăng ký trong trường hợp đơn đăng ký sáng chế đã có Quyết định chấp nhận đơn hợp lệ).

– Thời hạn xử lý yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký sáng chế: 02 tháng.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *