Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Chế độ bảo mật đơn đăng ký sáng chế

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên. Một trong những điều kiện với sáng chế được bảo hộ là “có tính mới”, do đó việc bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi được công bố là vô cùng cần thiết.

Có thể bạn quan tâm

Quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế được xác lập trên cơ sở quyết định cấp văn bằng bảo hộ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo thủ tục đăng ký quy định tại Luật này hoặc công nhận đăng ký quốc tế theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đối với nhãn hiệu nổi tiếng, quyền sở hữu được xác lập trên cơ sở sử dụng, không phụ thuộc vào thủ tục đăng ký.

Chủ thể có quyền nộp đơn đăng ký sáng chế:

Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký sáng theo quy định tại Điều 86 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009. Có thể thấy, phần lớn chủ thể có quyền đăng ký sáng chế là tác giả hay tổ chức, cá nhân cùng tạo ra sáng chế đó, trừ một số trường hợp khác được Chính phủ quy định. Ngoài ra, họ có thể chuyển giao quyền đăng ký này cho một cá nhân, tổ chức khác. Đơn đăng ký sáng chế được công bố trong tháng thứ mười chín kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của người nộp đơn.

Bảo mật đơn đăng ký sáng chế trước khi công bố được quy định tại Điều 111 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung năm 2009 như sau:

Về chủ thể có trách nhiệm bảo mật đơn đăng ký, trước thời điểm đơn đăng ký sáng chế được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp có trách nhiệm bảo mật thông tin trong đơn. Điều này là dễ hiểu, bởi một trong những điều kiện để sáng chế được bảo hộ là sáng chế đó phải có tính mới. Nếu đơn đăng ký sáng chế bị lộ ra bên ngoài hoặc không được bảo mật  trước khi được Công báo, các chủ thể khác dễ dàng xâm phạm, gây thiệt hại cho người nộp đơn. 

Xử lý vi phạm và bổi thường thiệt hại: Cán bộ, công chức của cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp làm lộ bí mật thông tin trong đơn đăng ký sáng chế, đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì bị xử lý kỷ luật; nếu việc làm lộ bí mật thông tin gây thiệt hại cho người nộp đơn thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *