Quy trình đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế được thẩm định theo quy trình như sau,

Có thể bạn quan tâm

Dưới đây là sơ đồ quy trình đăng ký sáng chế:

 

quy trinh dksc 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *