Quy trình đăng ký sáng chế

Đơn đăng ký sáng chế được thẩm định theo quy trình như sau,

Có thể bạn quan tâm

Dưới đây là sơ đồ quy trình đăng ký sáng chế:

 

quy trinh dksc 1

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *