Hồ sơ đăng ký sáng chế / Giải pháp hữu ích

Bài viết dưới đây của dangkysangche.com sẽ hỗ trợ bạn hoàn thành một bộ hồ sơ đăng ký sáng chế/ giải pháp hữu ích người nộp đơn cần chuẩn bị:

Có thể bạn quan tâm

 – Bản mô tả sáng chế;

– Giấy ủy quyền (do A&S Law soạn thảo):  Chỉ cần ký. Khách hàng có thể gửi bản sao của Giấy quyền qua email để A&S Law nộp đơn để hưởng ngày ưu tiên sớm. Bản gốc sẽ được bổ sung sau;

– Yêu cầu bảo hộ của sáng chế;

– Bản vẽ của sáng chế (Nếu có);

– Bản sao công chứng của tài liệu ưu tiên (nêu có);

– Tên và địa chỉ của tác giả sáng chế, chủ đơn đăng ký sáng chế.

Việc khó khăn nhất với người nộp đơn đó là cách để viết bản mô tả sáng chế.

Để có thể viết một bản mô tả đáp ứng các yêu cầu của cục Sở Hữu Trí Tuệ người nộp đơn nên Liên hệ hoặc viết theo hướng dẫn.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *