Lưu ý khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Singapore người nộp đơn ngoài các vấn đề như chi phí, thời hạn, quy trình…bảo hộ thương hiệu tại Singapore như trong bài viết “Đăng ký nhãn hiệu tại Singapore” còn phải quan tâm tới những vấn đề như sau:

Có thể bạn quan tâm

  1. Thế nào là nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ Singapore

” Nhãn hiệu là một dấu hiệu được sử dụng bởi một người trong quá trình kinh doanh, thương mại để phân biệt hàng hoá hoặc dịch vụ của mình với những thương nhân khác trong cùng lĩnh vực. Đăng ký một nhãn hiệu hàng hóa tại Singapore sẽ  trao quyền cho các chủ sở hữu theo đó họ có thể kiểm soát việc sử dụng các dấu hiệu nào đó cho một hoặc nhiều sản phẩm / dịch vụ. Một nhãn hiệu hàng hóa đã đăng ký phải có khả năng được thể hiện. Nhãn hiệu có thể là bất kỳ thư từ, tên, chữ ký, chữ số, thiết bị, tiêu đề, nhãn, vé, hình dạng, màu sắc, bao bì sản phẩm hoặc sự kết hợp của các yếu tố trên”

  1. Các dấu hiệu không được bảo hộ thương hiệu tại Singapore

 – Nhãn hiệu mô tả sản phẩm/ dịch vụ  mà nhãn hiệu gắn lên

      Ví dụ: good, cheap, super….

– Là các tên sản phẩm đã được sử dụng một cách thông thường trước đó và được nhiều người biết tới

      Ví dụ: Thang cuốn,

– Dấu hiệu trái với quy định của pháp luật/ truyền thống đạo đươc tại môi tường đó

       Ví dụ: Một nhãn hiệu có thể thúc đẩy hành vi vô đạo đức, trái pháp luật thì không được cấp văn  bằng

– Dấu hiệu trùng với nhãn hiệu/ thương hiệu khác đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Singapore

– Dấu hiệu tương tự gây nhầm lẫn đối với các nhãn hiệu/ thương hiệu đã được cấp bằng cho cùng nhóm sản phẩm / dịch vụ

  Ví dụ: OKIAZOA và OKIATOA

  1. Phân loại nhóm sản phẩm/ dịch vụ

       Tại Singapore công nhận 45 nhóm sản phẩm/ dịch vụ, riêng đối với nhóm 35 không bao gồm các dịch vụ mua bán như quy định tại Việt Nam.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *