Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

Đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar, không giống như việc đăng ký nhãn hiệu tại Lào, Campuchia, Việt Nam…tại Myanmar việc đăng ký nhãn hiệu tuân theo nguyên tắc first to use.

Có thể bạn quan tâm

Nhãn hiệu tại Myanmar tuân theo nguyên tắc first to use. Điều này khác hẳn với việc đăng ký nhãn hiệu tại Lào, Campuchia, Thái Lan hay Việt Nam….Việc đồng ký nguyên tắc first to use đồng nghĩa với việc chấp nhận nguyên tắc rằng. Một nhãn hiệu ai sử dụng trước người ấy sẽ có quyền độc quyền nhãn hiệu thay vì phải đăng ký nhãn hiệu tại Myamar mới có quyền (nguyên tắc first to file)

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar

+ Mẫu nhãn hiệu

+ Cam kết của người nộp đơn

+ Giấy ủy quyền

Thời gian đăng ký độc quyền nhãn hiệu tại Myanmar

– Thông thường, tại Myanmar việc đăng ký nhãn hiệu từ giai đoạn nộp đơn đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu kéo dài từ 04-06 tuần.

– Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Myanmar có hiệu lực trong thời hạn 3 năm và có thể gia hạn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *