Tờ khai đơn đăng ký sáng chế

Tờ khai đơn đăng ký sáng chế là văn bản bắt buộc phải có nếu muốn bảo hộ cho bất kì sáng chế/giải pháp kỹ thuật nào. Mặc dù vậy, không phải ai cũng có thể tự hoàn thành tờ khai trên, đặc biệt với người chưa có đủ kiến thức liên quan đến sáng chế và lần đầu tiếp xúc với văn bản này.

Có thể bạn quan tâm

Việc tìm hiểu chi tiết về tờ khai đơn đăng ký sáng chế là cực kỳ quan trọng để có thể điền tờ khai một cách dễ dàng và sẽ tăng cao khả năng đơn đăng ký sáng chế được Cục Sở hữu trí tuệ chấp nhận.

Mau To Khai Dang Ky Sang Che
Mẫu tờ khai đăng ký sáng chế

Tất cả về tờ khai đơn đăng ký sáng chế

Tờ khai đăng ký sáng chế sẽ bao gồm 10 mục chính và trang bổ sung, cách điền đơn đăng ký sáng chế như sau:

(1) Tên sáng chế

Điền tên của sáng chế do chủ sở hữu sáng chế đặt, phải chắc chắn rằng tên sáng chế trong mục này đồng bộ với tên sáng chế ghi trong các tài liệu khác của đơn đăng ký.

(2) Chủ đơn

Thông tin chủ đơn đăng ký phải được điền đầy đủ tại mục này của tờ khai đăng ký sáng chế, trong đó có: tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại,… và một vài thông tin khác.

Nếu chủ đơn đồng thời là tác giả thì phải đánh dấu x vào ô vuông có nội dung trên.

Nếu chủ là nhiều cá nhân/pháp nhân thì điền tên người đầu tiên trong số cá nhân/pháp nhân đó vào ô trên, những người còn lại sẽ được điền tên vào ô tương ứng trong trang bổ sung của tờ khai đăng ký sáng chế, tiếp theo đánh dấu x vào các ô vuông tương ứng với các chỉ dẫn.

(3) Đại diện của chủ đơn

Chỉ cần phải điền thông tin này khi chủ đơn ủy quyền cho các tổ chức hay cá nhân khác làm người đại diện nộp đơn đăng ký sáng chế. Nếu có người đại điện thì phải đánh dấu x vào ô vuông tương ứng đồng thời điền đầy đủ các thông tin như: Họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, email, fax của người được ủy quyền.

(4) Tác giả

Ghi đầy đủ các thông tin về tác giả của sáng chế đó như: Họ và tên, quốc tịch, địa chỉ, số điện thoại, email, fax.

Nếu có từ 2 tác giả trở lên thì chỉ ghi tác giả đầu tiên ở mục này, và đánh dấu x vào ô vuông tương ứng với nội dung. Các tác giả khác sẽ được điền tên vào các ô tương ứng trong trang bổ sung của tờ khai đăng ký sáng chế.

(5) Yêu cầu hưởng quyền ưu tiên

Nếu có yêu cầu hưởng một trong các quyền ưu tiên thì người làm đơn đánh dấu x vào ô vuông tương ứng đồng thời điền các thông tin liên quan ở cột bên cạnh.

Trong trường hợp không yêu cầu hưởng quyền ưu tiên thì không cần phải điền vào các ô này khi làm đơn đăng ký sáng chế.

(6) Yêu cầu thẩm định nội dung

Nếu người đăng ký sáng chế yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn sáng chế thì phải đánh dấu x vào ô vuông yêu cầu thẩm định. Trường hợp chủ đơn chưa có quyết định việc có yêu cầu thẩm định nội dung thì bỏ qua phần này.

(7) Chuyển đổi đơn đăng ký sáng chế

Nếu người đăng ký sáng chế có mong muốn chuyển đổi đơn từ yêu cầu cấp Bằng độc quyền sáng chế thành cấp Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, khi kết quả thẩm đinh nội dung cho thấy giải pháp không đáp ứng đủ điều kiện bảo hộ sáng chế, thì phải đánh dấu x vào ô vuông trong mục này.

(8) Phí, lệ phí

Người điền tờ khai đăng ký sáng chế phải chia phí, lệ phí thành từng khoản thích hợp theo Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp, cũng như đánh dấu x vào ô vuông có nội dung tương ứng với các loại phí đã nộp.

Các khoản phí, lệ phí đăng ký sáng chế được quy định chi tiết tại Thông tư số 22/2009/TT-BTC.

(9) Các tài liệu có trong đơn

Người điền tờ khai phải tổng hợp danh mục các tài liệu có trong đơn bằng cách đánh dấu (x) vào ô vuông tương ứng tài liệu có trong hồ sơ xin đăng ký sáng chế nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ cũng như điền tổng số tài liệu.

Nếu có bất kỳ tài liệu nào khác thì phải đánh dấu x vào ô vuông với nội dung: Có tài liệu bổ trợ khai tại trang bổ sung. Tiếp theo khai thêm các tài liệu khác này trong trang bổ sung phía dưới.

(10) Cam kết của chủ đơn

Chủ đơn/đại diện của chủ đơn đăng ký bắt buộc phải ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu là doanh nghiệp.

[Trang bổ sung]

Trang bổ sung dành riêng để điền tên những người thuộc danh sách chủ đơn và tác giả như được khai ở mục số (2) và số (4) của tờ khai đăng ký sáng chế; tên từng tài liệu có trong đơn chi tiết ở mục (9). Nếu các danh sách chỉ có một người hoặc nếu không có tài liệu nào khác trong đơn thì trang bổ sung tương ứng không cần thiết.

Hồ sơ đăng ký sáng chế gồm có:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu (02 bản);
 • Bản mô tả sáng chế (02 bản);
 • Bản tóm tắt sáng chế (02 bản);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí;
 • Giấy ủy quyền (nếu đơn đăng ký sáng chế nộp thông qua đại diện);
 • Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);
 • Tài liệu xác nhận quyền đăng ký (nếu thụ hưởng từ người khác);
 • Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên).

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *