So sánh thương hiệu và nhãn hiệu

So sánh thương hiệu và nhãn hiệu.Trong quá trình hình thành và phát triển, các doanh nghiệp luôn mong muốn và xây dựng các kế hoạch cụ thể quảng bá để có được một thương hiệu trên thị trường nhằm thu hút khách hàng và nâng cao giá thành sản phẩm. Tuy nhiên trên thực tế có nhiều doanh nghiệp vẫn còn nhầm lẫn giữa thương hiệu và nhãn hiệu. Vậy thương hiệu và nhãn hiệu giống và khác nhau như thế nào? 

Có thể bạn quan tâm

Giống nhau :

  • Dấu hiệu để nhận biết hàng hóa, dịch vụ của cá nhân tổ chức này với cá nhân tổ chức khác
  • Phương thức đăng ký : Đăng ký nhãn hiệu
  • Cơ quan đăng ký : Cục Sở hữu trí tuệ

Khác nhau :

Tiêu chí Nhãn hiệu Thương hiệu
Khái niệm Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau. ( Luật Sở hữu trí tuệ) Thương hiệu là một dấu hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ chức. ( Tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới WPO )
Cơ sở pháp lý Luật sở hữu trí tuệ Không có VBPL nào điều chỉnh
Góc độ tiếp cận Luật pháp Người tiêu dùng
Dấu hiệu nhận biết Hình, chữ, hình kết hợp chữ

 

Bao gồm : Dấu hiệu trực giác ( tên hiệu, biểu tượng, biểu trưng, khẩu hiệu, nhạc hiệu, kiểu dáng của hàng hóa và bao bì). Và dấu hiệu tri giác (hình ảnh về sự vượt trội khác biệt, cảm nhận về sự an toàn, giá trị cá nhân khi tiêu dùng một sản phẩm)
Tính hữu hình Là dấu hiệu có thể nhìn thấy được Bao gồm cả dấu hiệu vật chất và phi vật chất. Cả phần nhìn thấy được và cảm nhận được
Bảo hộ Được Pháp luật thừa nhận và bảo hộ Được người tiêu dùng thừa nhận và tin cậy, gắn bó
Làm giả Có thể có hàng giả Không có thương hiệu giả
Thời gian tồn tại Thường tồn tại theo sản phẩm/ dịch vụ Tồn tại lâu dài

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *