Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả. Việc tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền không có ý nghĩa bắt buộc nhưng được khuyến khích thực hiện…

Có thể bạn quan tâm

 Liên Hệ ngay với A&S Law để được:

+ Tư vấn trước khi nộp đơn

+ Soạn đơn đăng ký bản quyền

+ Sdt: 0972817669

+ Email:  banquyenlogo@gmail.com

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả được tiến hành tại Cục Bản Quyền Tác Giả như sau:

Trước khi đăng ký bản quyền

– Đánh giá tác phẩm có thuộc đối tượng được bảo hộ bản quyền tác giả hay không.

– Tìm hiểu và phân loại đối tượng, loại hình đăng ký phù hợp.

– Kiểm tra sơ bộ về khả năng đăng ký bản quyền tác giả.

– Chuẩn bị hồ sơ đăng ký.

Đăng ký Bản quyền

– Nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả.

   + Thông tin tác giả

   + Thông tin chủ hữu tác phẩm.

   + Thông tin và bản mẫu tác phẩm.

– Thời gian đăng ký

14-18 ngày làm việc kể từ ngày nộp đơn đăng ký

– Lệ phi đăng ký bản quyền tác giả

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

– Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả sẽ được cấp cho người nộp đơn khi tác phẩm và hồ sơ đăng ký đáp ứng các yêu cầu của Cục bản quyền tác giả. Dưới đây là mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *