Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Hướng dẫn điền tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Để đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm, tác giả cần chuẩn bị một bộ hồ sơ nộp tại Cục Bản quyền tác giả. Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả là một trong những tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ. Bài viết dưới đây sẽ giúp ích cho bạn để có thể điền tờ khai đăng ký quyền tác giả.

Mẫu tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan được quy định tại Mẫu 01 tại Thông tư số 08/2016/TT-BVHTTDL (Tải xuống)

Hướng dẫn điền thông tin trong tờ khai đăng ký bản quyền tác giả

Phần Người nộp tờ khai đăng ký

 • Ghi rõ Họ và tên cá nhân hoặc Tên tổ chức.
 • Nêu rõ người nộp đơn là tác giả hoặc chủ sở hữu hoặc quyền thừa kế, hoặc người được ủy quyền.

Nếu là cá nhân thì cung cấp ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; quốc tịch; địa chỉ; số điện thoại; email. Nếu là tổ chức thì cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ; số điện thoại; fax; email.

 • Mục “Nộp đơn Đăng ký quyền tác giả cho” có thể điền là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả hoặc tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả.

Phần Tác phẩm đăng ký

 • Ghi rõ Tên tác phẩm.
 • Nêu đúng loại hình tác phẩm thuộc các loại hình được quy định tại Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ.
 • Ghi đúng ngày hoàn thành tác phẩm.

Về các mục liên quan đến việc công bố tác phẩm, nếu chưa công bố thì ghi chưa công bố và bỏ trống các thông tin như ngày công bố, hình thức công bố, nơi công bố; nếu đã công bố thì điền đủ các thông tin ngày công bố, hình thức công bố, nơi công bố.

 • Tóm tắt nội dung chính của tác phẩm.

Phần Tác giả

 • Ghi đầy đủ các thông tin cá nhân như họ tên, giới tính, ngày sinh, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, địa chỉ, điện thoại,…

Lưu ý: Trong trường hợp có bút danh thì điền vào phần bút danh, nếu không có bút danh thì bỏ trống.

Phần Chủ sở hữu quyền tác giả

 • Trong trường hợp tác giả đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả thì bỏ trống phần này.
 • Trong trường hợp tác giả không đồng thời là chủ sở hữu quyền tác giả thì điền các thông tin vào các mục tương ứng:
 • Ghi rõ họ tên cá nhân hoặc tên tổ chức.

Nếu là cá nhân thì cung cấp ngày tháng năm sinh; số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp; quốc tịch; địa chỉ; số điện thoại; email. Nếu là tổ chức thì cung cấp số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày cấp, nơi cấp; địa chỉ; số điện thoại; fax; email.

 • Cơ sở phát sinh quyền sở hữu có thể điền như sau: do mình sáng tạo hoặc cơ quan, tổ chức giao nhiệm vụ cho tác giả hoặc cá nhân hoặc tổ chức giao kết hợp đồng sáng tạo với tác giả; hoặc hợp đồng chuyển giao quyền tác giả hoặc thừa kế.
 • Người nộp tờ khai ghi rõ họ, tên, chức danh, ký tên và đóng dấu (nếu là tổ chức).
Rate this post

Có thể bạn quan tâm

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *