Sử dụng quyền liên quan không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao

Sử dụng quyền liên quan không phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao

Có thể bạn quan tâm

Khác với đối tượng của quyền tác giả bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học, đối tượng của quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hoá.

Luật Sở hữu trí tuệ không chỉ quy định bảo hộ đối với quyền tác giả mà còn bảo hộ có thời hạn đối với các quyền liên quan đến quyền tác giả như quyền đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát song, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa,…Tổ chức, cá nhân khi sử dụng một, một số hoặc toàn bộ quyền liên quan phải xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao cho chủ sở hữu quyền tác giả. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng cần xin phép và trả tiền nhuận bút, thù lao khi sử dụng quyền liên quan, dưới đây là 4 trường hợp như vậy.

Các trường hợp sử dụng quyền liên quan không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao bao gồm:

  • Tự sao chép một bản nhằm mục đích nghiên cứu khoa học của cá nhân;
  • Tự sao chép một bản nhằm mục đích giảng dạy, trừ trường hợp cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng đã được công bố để giảng dạy;
  • Trích dẫn hợp lý nhằm mục đích cung cấp thông tin;
  • Tổ chức phát sóng tự làm bản sao tạm thời để phát sóng khi được hưởng quyền phát sóng.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân sử dụng quyền  này không được làm ảnh hưởng đến việc khai thác bình thường cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và không gây phương hại đến quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình, tổ chức phát sóng.      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *