Khái niệm quyền tác giả

Khái niệm quyền tác giả – Sau đây, A&S Law sẽ tư vấn cho bạn về khái niệm quyền tác giả.

Có thể bạn quan tâm

Quyền tác giả bao gồm một tập hợp quyền dành cho người sáng tạo đối với các tác phẩm văn học và nghệ thuật của họ. Các tác giả, và người thừa kế của họ, nắm giữ các độc quyền để sử dụng hoặc cấp li-xăng cho người khác sử dụng tác phẩm theo các điều kiện thỏa thuận.

Người sáng tạo ra một tác phẩm có thể ngăn cấm hoặc cho phép, ví dụ:

– Sao chép lại tác phẩm dưới hình thức khác nhau, chẳng hạn như ấn phẩm hoặc bản ghi âm;

– Biểu diễn tác phẩm cho công chúng, như trong trường hợp một vở diễn hoặc tác phẩm âm nhạc

– Phát sóng tác phẩm, bao gồm phát thanh, truyền hình hoặc phát qua vệ tinh;

– Dịch tác phẩm sang ngôn ngữ khác, hoặc phóng tác tác phẩm, chẳng hạn như chuyển thể một tiểu thuyết thành phim.

Quyền tác giả áp dụng cho nhiều loại hình khác nhau của tác phẩm nghệ thuật, bao gồm hội họa, âm nhạc, thơ, vở diễn, sách, kiến trúc và múa, đồng thời áp dụng cho những tác phẩm thường không được coi là nghệ thuật như phần mềm máy tính, bản đồ và bản vẽ kỹ thuật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *