Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm

Hướng dẫn đăng ký bản quyền phần mềm. Bài viết này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn tiến hành thủ tục để bảo hộ bản quyền tác giả đối với phần mềm của mình.

Có thể bạn quan tâm

Phần mềm là một đối tượng được bảo hộ theo hình thức bản quyền tác giả. Theo đó, chủ sở hữu của phần mềm phải tiến hành các thủ tục sau đây để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm cũng giống như việc đăng ký bản quyền tác giả cho các đối tượng khác, theo đó việc đăng ký là không bắt buộc để có được quyền tác giả nhưng là phương án khuyến khích ưu tiên tác giả của phần mềm nên tiến hành

Đăng ký bản quyền tác giả phần mềm tại đâu

+ Cục bản quyền tác giả

+ Thông qua các đại diện sở hữu công nghiệp

Hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả

  1. Bộ code phần mềm
  2. 02 đĩa chương trình phần mềm
  3. Thông tin của người sở hữu phần mềm
  4. Thông tin tác giả (nếu tác giả và chủ sở hữu khác nhau)
  5. Giấy cam đoan của tác giả
  6. Quyết định giao nhiệm vụ của chủ sở hữu cho tác giả

Thời gian đăng ký quyền tác giả cho phần mềm

01 tuần kể từ ngày nộp hồ sơ, chủ sở hữu sẽ nhận được Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả cho phần mềm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *