Tra cứu kiểu dáng tại Lào

Tra cứu kiểu dáng tại Lào được tiến hành dựa trên cơ sở  dữ liệu của cơ quan kiểu dáng Lào và dữ liệu đơn kiểu dáng quốc tế có chỉ định bảo hộ tại Lào

Có thể bạn quan tâm

Tra cứu kiểu dáng tại Lào để đánh giá các tiêu chí bảo hộ kiểu dáng theo Luật sở hữu trí tuệ Lào, cụ thể là ba yêu cầu:

  1. Tính mới (tham khảo)
  2. Trình độ sáng tạo (tham khảo)
  3. Khả năng áp dụng công nghiệp

Hồ sơ tra cứu kiểu dáng

– Bộ ảnh chụp/hình vẽ của kiểu dáng (nếu có)

– Bản mô tả kiểu dáng

– Chỉ số phân loại kiểu dáng

– Tờ khai yêu cầu tra cứu kiểu dáng

Dịch vụ tra cứu kiểu dáng tại Lào

Chúng tôi có chức năng và sẵn lòng cung cấp dịch vụ tra cứu kiểu dáng tại Lào. Kết quả tra cứu sẽ được gửi tới người nộp đơn trong thời gian 1-2 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ. 

Sau khi nhận được kết quả tra cứu, các luật sư kiểu dáng của chúng tôi trên cơ sở kết luận của Cơ quan sở hữu trí tuệ của Lào sẽ đánh giá và tư vấn về khả năng đăng ký kiểu dáng cho người nộp đơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *