So sánh Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid

Hiện nay, việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế được thực hiện theo hệ thống Marid, trong đó, bao gồm Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid. Cả hai văn bản này đều thiết lập một quy trình hành chính cho phép việc đăng ký thương hiệu ở nhiều quốc gia chỉ thông qua việc sử dụng một đơn đăng ký thương hiệu duy nhất. Tuy nhiên, giữa việc đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid vẫn có những điểm khác biệt. Bài viết so sánh Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid.

Có thể bạn quan tâm

Tiêu chí khác biệt Nghị định thư Madrid Thỏa ước Madrid
Cơ sở đăng ký Dựa trên đơn đăng ký đã nộp tại nước xuất xứ.

Không bắt buộc phải đợi đến thời điểm nhãn hiệu đó được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại thì mới có thể làm thủ tục (chỉ cần nộp đơn ở nước sở tại)

Dựa trên đơn đăng ký đã nộp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu đã được cấp tại nước xuất xứ.

– Nhất thiết phải có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước sở tại trước khi làm thủ tục

Thành phần hồ sơ + Đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu.

+ Tờ khai.

+ Mẫu nhãn hiệu.

+ Các tài liệu liên quan

+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

+ Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

 

+ Giấy ủy quyền nếu thông qua đại diện.

+ Mẫu nhãn giống với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký ở nước sở tại;

+ Bản sao có công chứng giấy đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại

+ Danh mục hàng hóa, dịch vụ theo đăng ký nhãn hiệu ở nước sở tại.

+ Đơn đăng ký;

 

Ngôn ngữ nộp đơn Anh, Pháp, Tây Ban Nha Pháp
Thời hạn xét nghiệm đơn tối thiểu 18 tháng 12 tháng
Thời hạn bảo hộ 10 năm và có thể gia hạn 20 năm và có thể gia hạn
Chuyển đổi đơn đăng ký quốc tế thành đơn quốc gia Đơn đăng ký chỉ định tại các quốc gia vẫn có hiệu lực và giữ nguyên ngày chỉ định trong trường hợp đơn đăng ký tại nước xuất xứ bị đình chỉ toàn bộ hoặc một phần danh mục hàng hóa/dịch vụ nếu việc chỉ định được thực hiện trong vòng 03 tháng kể từ ngày nộp đơn tại nước xuất xứ Không quy định về việc chuyển đổi đơn
Mức độ phụ thuộc vào Giấy chứng nhận gốc tại nước xuất xứ Không đề cập đến vấn đề này Sẽ bị mất hiệu lực bảo hộ nếu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại nước xuất xứ bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì.
Cách tính phí chỉ định Phí theo từng nước quy định, hoặc theo quy định chung. Tuy nhiên, phí cho đơn đăng ký theo Nghị định thư. Cao hơn một chút so với phí cho đơn theo Thỏa ước. Mặc dù mức phí này vẫn còn thấp hơn rất nhiều. So với việc trực tiếp đệ trình đơn quốc gia. Phí theo quy định chung
Số lượng quốc gia có thể lựa chọn chỉ định bảo hộ 81 quốc gia.

56 quốc gia.

Hiện nay, trên thực tế nhiều Nghị định Madrid được ưu tiên lựa chọn hơn

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *