Làm thể nào để phản đối đơn đăng ký nhãn hiêu?

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Khi bạn đã đăng ký nhãn hiệu và phát hiện ra một người khác nộp một nhãn hiệu giống hoặc tương tự với mình sau đó. Hoặc khi bạn chuẩn bị nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thì phát hiện ra một người khác đã đơn đăng ký cho chính nhãn hiệu của mình trước đó. Vậy lúc này bạn cần làm chính là Phản đối đơn. 

Căn cứ pháp lý

Điều 112 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi 2009 quy định về Bên thứ ba có quyền đưa ra ý kiến đối với đăng ký nhãn hiệu đã được công bố công khai về vấn đề liên quan đến đơn đăng ký nhãn hiệu cho đến ngày được cấp văn bằng bảo hộ

Cơ sở phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Bất kỳ bên nào thấy rằng việc đăng ký nhãn hiệu của chủ thể khác ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của mình hoặc người đăng ký không có quyền đăng ký, đối tượng đăng ký không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ thì có thể nộp đơn phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu kể từ thời điểm đơn đăng ký nhãn hiệu hoặc đơn đăng trong quy trình đăng ký nhãn hiệu, hoặc được công bố trên trang thư viện điện tử của Cục SHTT cho đến thời điểm được cấp văn bẳng bảo hộ. Các cơ sở nộp đơn có thể là :

 • Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu là đại lý phân phối sản phẩm cho bên phản đối
 • Chủ đơn đăng ký nhãn hiệu là nhân viên hoặc thành viên công ty bên phản đối và công ty đang dự định hoặc đã sử dụng nhãn hiệu đó trong hoạt động kinh doanh của mình
 • Bên phản đối là tác giả sáng tạo ra nhãn hiệu
 • Bên phản đối là một trong các đồng chủ sở hữu của nhãn hiệu và chủ đơn đăng ký nhãn hiệu nộp đơn mà không xin ý kiến của bên phản đối
 • Bên phản đối nộp đơn cho nhãn hiệu trùng, tương tự và có ngày ưu tiên sớm hơn chủ đơn nhãn hiệu
 • Bên phản đối cho rằng nhãn hiệu không đáp ứng yêu cầu bảo hộ theo luật

*Lưu ý: Khi nộp đơn, người phản đối phải nộp ý kiến phản đối bằng văn bản kèm theo tài liệu chứng minh cơ sở phản đối của mình

Hồ sơ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

a/ Tài liệu

 • 02 bản tờ khai phản đối theo mẫu
 • Văn bản đưa ra ý kiến phản đối của mình gửi đến Cục Sở hữu trí tuệ, trong đó phải có nội dung cơ bản sau
 • Thông tin đơn đăng ký nhãn hiệu muốn phản đối
 • Thông tin người phản đối
 • Lý do phản đối
 • Từ những lý do đã nêu, đưa ra đề nghị, yêu cầu tới Cục SHTT
 • Những tài liệu chứng minh đối tượng đăng ký không đáp ứng tiêu chuẩn bảo hộ tại Việt Nam

Chi phí phản đối đơn

Chi phí cho việc phản đối đơn là 550.000 VNĐ

Quy trình xử lý, xem xét văn bản phản đối

Bước 1: Trao đổi giữa các bên

Sau khi có văn bản phản đối, Cục SHTT sẽ thông báo cho bên bị phản đối

Bên phản đối và bên nhận phản đối có 02 -03 tháng để lần lượt đưa ra ý kiến của mình. Cục SHTT sẽ là bên trung gian tiếp nhận văn bản từ hai bên

Bước 2: Dựa trên sự trao đổi giữa các bên, Cục SHTT sẽ xem xét và xử lý ý kiến của bên phản đối theo các tài liệu được các bên cung cấp

Kết quả

Thông báo cụ thể về kết quả cuối cùng:

 • Quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ nếu việc phản đối là có cơ sở
 • Thông báo từ chối phản đối của bên thứ ba do không đủ căn cứ
 • Thông báo ý kiến phản đối và ấn định thời gian trả lời.

Liên hệ dịch vụ phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu

Email: thich.do@anslawfirm.com

Zalo: 0972817669

Tel: 0922772222

Nếu tiếng anh vui lòng đọc: Trademark registration in Vietnam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *