Đăng ký nhãn hiệu tại Ukraine

Đăng ký nhãn hiệu tại Ukraine là một hoạt động tối quan trọng đối với mọi doanh nghiệp muốn kinh doanh tại quốc gia này và một nhãn hiệu có thể được sử dụng cho nhiều loại hàng hóa tại đây.

Có thể bạn quan tâm

Dang Ky Nhan Hieu Tai Ukraine
Đăng ký nhãn hiệu tại Ukraine để kinh doanh thuận lợi tại quốc gia này. Ảnh: pinterest

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Ukraine cần có

  • yêu cầu đăng ký nhãn hiệu ở Ukraine;
  • thông tin về (các) người nộp đơn;
  • đại diện của nhãn hiệu;
  • danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Không bắt buộc phải hợp pháp hóa hoặc công chứng Giấy ủy quyền. Văn bản này có thể được cung cấp đồng thời với việc nộp đơn hoặc trong vòng hai tháng kể từ ngày nộp đơn.

Tài liệu ưu tiên

Nếu đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp tại Ukraine yêu cầu quyền ưu tiên của đơn trước đó, thì tài liệu ưu tiên phải được cung cấp trong vòng ba tháng kể từ khi nộp đơn.

Giai đoạn phản đối

Đơn phản đối có thể được đệ trình trong vòng ba tháng kể từ ngày công bố dữ liệu trong đơn đăng ký trong Bản tin nhãn hiệu.

Thời hạn cấp bằng, hiệu lực và khả năng gia hạn nhãn hiệu

Phí cấp và công bố phải nộp trong thời hạn ba tháng kể từ ngày có quyết định cấp bằng. Thời hạn hiệu lực của nhãn hiệu tại Ukraine là mười năm kể từ ngày nộp đơn và có thể được gia hạn thêm trong chu kỳ mười năm. Đơn xin gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước khi hết thời hạn đăng ký. Nhãn hiệu cũng có thể được gia hạn trong vòng sáu tháng sau thời hạn bằng cách trả phụ phí. Không thể khôi phục nhãn hiệu đã hết hiệu lực.

Yêu cầu sử dụng

Nếu nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng năm năm liên tục kể từ ngày đăng ký, nhãn hiệu đó có thể bị hủy bỏ theo quyết định của tòa án.

Đại diện bởi một luật sư nhãn hiệu

Đối với người nước ngoài, cần phải thực hiện việc tra cứu nhãn hiệu tại Ukraine thông qua một công ty luật, một luật sư đăng ký nhãn hiệu Ukraine.

Những gì có thể được đăng ký nhãn hiệu tại Ukraine

Bất kỳ dấu hiệu nào hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của các dấu hiệu như từ ngữ, bao gồm tên cá nhân, chữ cái, chữ số, các yếu tố tượng hình, màu sắc và sự kết hợp của màu sắc, hình dạng của hàng hóa hoặc bao bì của chúng hay âm thanh đều có thể được đăng ký làm nhãn hiệu ở Ukraine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *