Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria

Đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria như thế nào để tiết kiệm? Phải đăng ký như nào? Thời gian đăng ký mất bao lâu? Có những lưu ý gì trong quá trình đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria. Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Nigeria là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Cơ quan đăng ký nhãn hiệu, bằng sáng chế và kiểu dáng của Bộ Thương mại và Đầu tư Nigeria.

Các nhãn hiệu có thể được đăng ký tại Nigeria

Một tiêu chí quan trọng với nhãn hiệu ở Nigeria là nhãn hiệu đó phải có tính phân biệt. Các nhãn hiệu được đăng ký với mục đích sai trái hoặc giống với nhãn hiệu đã được đăng ký với cùng một hàng hóa hoặc dịch vụ sẽ không đủ điều kiện để được đăng ký ở Nigeria.

Cần lưu ý rằng việc đăng ký nhãn hiệu ở Nigeria được thực hiện theo công ước Nice từ năm 1957, quy định về các loại hàng hóa và dịch vụ mà chủ doanh nghiệp có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thương mại của họ. Các chủ doanh nghiệp phải đăng ký nhãn hiệu của mình theo các nhóm riêng biệt.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Nigeria phải có những tài liệu sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu
  • Phí đăng ký nhãn hiệu

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung. Khi đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận sau quá trình thẩm định, nhãn hiệu sẽ được Cơ quan đăng ký kiểm tra để xác nhận tính phân biệt và đảm bảo rằng không giống với bất kỳ nhãn hiệu đã được đăng ký trước đó. Đơn Chấp nhận sẽ được cấp khi Cơ quan đăng ký cho là đạt yêu cầu;

Sau khi Cơ quan đăng ký cấp đơn chấp nhận, đơn đăng ký nhãn hiệu sẽ được công bố trên Tạp chí nhãn hiệu.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký

Trong trường hợp không có đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu hoặc khi đơn phản đối đó bị rút lại hoặc bác bỏ, người nộp đơn sẽ được Cơ quan đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Nigeria

Sau khi đăng ký nhãn hiệu, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ 7 năm kể từ ngày đăng ký. Hết 7 năm bảo hộ nhãn hiệu, chủ sở hữu phải gia hạn nhãn hiệu đó nếu không giấy chứng nhận nhãn hiệu đó sẽ bị mất hiệu lực, và có thể được gia hạn theo chu kỳ 14 năm một lần.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Nigeria

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Nigeria, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Nigeria thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Nigeria.

Phạm vi dịch vụ của A&S Law

+ Tư vấn và giải đáp các vướng mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

+ Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Tư vấn sơ bộ về đối tượng đăng ký bảo hộ.

+ Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu.

+ Tra cứu chính thức tại Cục sở hữu trí tuệ.

+ Chuẩn bị và Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

+ Đại diện thay mặt nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng.

+ Soạn thảo và trả lời, phản hồi các thông báo, quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.

+ Theo dõi xử lý vi phạm nhãn hiệu.

+ Thông báo hiệu lực và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *