Đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg

Đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Luxembourg là một thành viên của Benelux. Benelux là nhóm các quốc gia Bỉ, Hà Lan và Luxembourg. Để đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg, đơn đăng ký nhất thiết phải được nộp tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ Benelux, và do đó, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ ở ba quốc gia thành viên.

Luxembourg cũng là một thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó Thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTM) được bảo hộ trong khu vực tài phán này. Đây cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Luxembourg phải có những tài liệu sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu

Ngôn ngữ chính thức của các đơn đăng ký nhãn hiệu ở Benelux là tiếng Hà Lan và tiếng Pháp, tuy nhiên, có thể nộp đơn tiếng Anh.

Để xác nhận quyền ưu tiên, bản sao của tài liệu ưu tiên cũng như bản dịch tiếng Anh phải được nộp theo yêu cầu của văn phòng nhãn hiệu.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Không bắt buộc phải nộp Giấy ủy quyền để đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Luxembourg

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 2 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Luxembourg

Nhãn hiệu Luxembourg có hiệu lực trên lãnh thổ Bỉ, Hà Lan và Luxembourg trong mười năm kể từ ngày nộp đơn, và có thể được gia hạn khoảng thời gian mười năm liên tiếp trong vòng sáu tháng trước khi nhãn hiệu hết hạn. Thời gian gia hạn sáu tháng có thể được cấp thêm với điều kiện thanh toán phụ phí.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu

Nhãn hiệu tại Luxembourg sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Thời gian của thủ tục đăng ký

Thời gian xử lý từ khi nộp đơn đến khi nhãn hiệu được đăng ký thành công là khoảng 3 tháng, trong trường hợp thủ tục đăng ký suôn sẻ.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Luxembourg

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Luxembourg, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Luxembourg thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Luxembourg.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *