Đăng ký nhãn hiệu tại Litva

Đăng ký nhãn hiệu tại Litva

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Litva, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Litva để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Litva là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ Litva.

Litva cũng là một thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó Thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTM) được bảo hộ trong khu vực tài phán này. Đây cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Litva

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Litva phải có những nội dung sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • biên lai xác nhận đã thanh toán phí nộp hồ sơ chính thức.

Bản sao có chứng thực của Tài liệu Ưu tiên phải được cung cấp khi nộp đơn hoặc trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Bản sao Giấy ủy quyền đã ký phải được cung cấp cho văn phòng nhãn hiệu Litva trong vòng hai tháng kể từ khi có thông báo.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Litva

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Litva sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Litva

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Litva là 10 năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày nhãn hiệu hết hạn, những cũng có thể nộp muộn đơn trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn với việc phải trả thêm phụ phí.

Thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Litva

Khoảng thời gian kể từ khi nộp đơn đến khi đăng ký nhãn hiệu thành công tại Lithuania khoảng từ 6 đến 7 tháng.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Litva

Nhãn hiệu tại Litva sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Litva

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Litva, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Litva thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Litva.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *