Đăng ký nhãn hiệu tại Libya

Đăng ký nhãn hiệu tại Libya như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Libya, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Libya để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Nhãn hiệu tại Libya

Việc đăng ký nhãn hiệu tại Libya là hoạt động quan trọng đối với các doanh nghiệp muốn kinh doanh tại quốc gia này. Nếu bên thứ ba có ý định đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự với của nhãn hiệu của doanh nghiệp, họ sẽ có quyền phản đối đơn đăng ký dựa trên sự giống nhau có thể gây nhầm lẫn cho khách hàng giữa các nhãn hiệu.

Các đơn đăng ký nhãn hiệu tại Libya phải được nộp tại văn phòng nhãn hiệu của Cơ quan Quốc gia về Nghiên cứu Khoa học Libya (NASR).

 • Không thể đăng ký nhãn hiệu cho các sản phẩm liên quan đến rượu hoặc thịt lợn.
 • Không nhất thiết phải sử dụng nhãn hiệu tại Libya để đăng ký nhãn hiệu ở Libya.

Nếu doanh nghiệp muốn đăng ký nhãn hiệu kết hợp (bao gồm cả yếu tố từ ngữ và yếu tố tượng hình) ở Libya, quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu bị giới hạn trong việc sử dụng nhãn hiệu theo những yêu cầu trong đơn đăng ký nhãn hiệu. Nếu muốn sử dụng yếu tố từ ngữ của nhãn hiệu riêng biệt với yếu tố tượng hình (hoặc ngược lại), doanh nghiệp nên đăng ký các nhãn hiệu riêng biệt chỉ bao gồm các yếu tố từ ngữ hoặc tượng hình với yêu cầu sử dụng và bảo hộ riêng biệt.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Libya

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Libya phải có những tài liệu sau:

 • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
 • Thông tin chi tiết của người nộp đơn;
 • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
 • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu
 • Chi phí đăng ký nhãn hiệu

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Không bắt buộc công chứng Giấy ủy quyền, Thời hạn nộp Giấy ủy quyền là 3 tháng kể từ khi có yêu cầu của Văn phòng nhãn hiệu Libya.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Libya

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Libya sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Libya

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Libya là 10 năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Có thể nộp muộn đơn gia hạn trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn với việc phải trả thêm phụ phí.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Libya

Mặc dù nhãn hiệu không cần phải được sử dụng để đăng ký, nhưng nhãn hiệu tại Libya sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Libya

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Libya, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Libya thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Libya.

Phạm vi dịch vụ của A&S Law

+ Tư vấn và giải đáp các vướng mắc trước khi tiến hành thủ tục đăng ký nhãn hiệu.

+ Phân nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu

+ Tư vấn sơ bộ về đối tượng đăng ký bảo hộ.

+ Tra cứu sơ bộ khả năng đăng ký nhãn hiệu.

+ Tra cứu chính thức tại Cục sở hữu trí tuệ.

+ Chuẩn bị và Soạn thảo hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

+ Đại diện thay mặt nộp hồ sơ, theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho khách hàng.

+ Soạn thảo và trả lời, phản hồi các thông báo, quyết định của Cục sở hữu trí tuệ.

+ Theo dõi xử lý vi phạm nhãn hiệu.

+ Thông báo hiệu lực và gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *