Đăng ký nhãn hiệu tại Latvia

Đăng ký nhãn hiệu tại Latvia

Có thể bạn quan tâm

như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Latvia, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Latvia để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Quyền đối với nhãn hiệu ở Latvia được cấp cho người hoặc công ty sử dụng nhãn hiệu đó đầu tiên ở lãnh thổ này. Mặc dù việc đăng ký là không bắt buộc, nhưng trên thực tế, việc đăng ký nhãn hiệu quyết định trực tiếp đến việc chứng minh quyền sở hữu rõ ràng, ngăn ngừa các xung đột trong tương lai liên quan đến quyền sở hữu nhãn hiệu và để đảm bảo an toàn với các trường hợp vi phạm nhãn hiệu.

Để được bảo hộ nhãn hiệu ở Latvia, có thể đăng ký nhãn hiệu tại địa phương thông qua Văn phòng sở hữu trí tuệ của Cộng hòa Latvia (LRPV).

Latvia cũng là một thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó Thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTM) được bảo hộ trong khu vực tài phán này. Đây cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Latvia

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Latvia phải có những nội dung sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu với thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền

Không cần Giấy ủy quyền khi đăng ký nhãn hiệu ở Latvia.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Latvia

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Latvia sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Đơn phản đối việc đăng ký nhãn hiệu có thể được đệ trình trong khoảng thời gian 3 tháng kể từ khi nhãn hiệu được công bố.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Latvia

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Latvia là 10 năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 1 năm trước ngày nhãn hiệu hết hạn, những cũng có thể nộp muộn đơn trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn với việc phải trả thêm phụ phí. Không thể khôi phục nhãn hiệu đã hết hiệu lực.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Latvia

Nhãn hiệu tại Latvia sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Latvia

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Latvia, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Latvia thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Latvia.

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *