Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp

Đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp như thế nào để tiết kiệm và đúng luật? Bài viết dưới đây sẽ phân tích chi tiết về: quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp, lưu ý và thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp để bảo vệ thương hiệu cho doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm

Hy Lạp là một trong số các quốc gia áp dụng nguyên tắc “first to file”, do đó việc đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia này là hoạt động bắt buộc để có thể được cấp quyền đối với nhãn hiệu. Chỉ trong một số trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng chưa được đăng ký mới có thể được bảo hộ. Đơn đăng ký nhãn hiệu phải được nộp cho Tổ chức sở hữu công nghiệp Hy Lạp.

Hy Lạp cũng là một thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó Thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTM) được bảo hộ trong khu vực tài phán này. Đây cũng là một quốc gia thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid tại quốc gia này.

Yêu cầu về đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp

Đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Hy Lạp phải có những nội dung sau:

  • Nhãn hiệu được chọn để đăng ký;
  • Yêu cầu đăng ký nhãn hiệu với thông tin chi tiết của người nộp đơn;
  • Danh sách hàng hóa và/hoặc dịch vụ được đăng ký cho nhãn hiệu.
  • Giấy ủy quyền

Yêu cầu đối với Giấy ủy quyền và tài liệu ưu tiên

Để được nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp, chủ đơn đăng ký nhãn hiệu phải nộp bản gốc Giấy uỷ quyền (POA) có công chứng và nộp cho Đại diện sở hữu trí tuệ tại Hy Lạp trước khi bước vào giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu.

Tài liệu ưu tiên phải được dịch sang tiếng Hy Lạp và nộp cho Văn phòng Nhãn hiệu Hy Lạp trong vòng ba tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký nhãn hiệu.

Thẩm định, công bố và phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu ở Hy Lạp

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp sẽ trải qua quá trình thẩm định hình thức và nội dung.

Đơn phản đối đăng ký nhãn hiệu ở Hy Lạp có thể được nộp trong vòng ba tháng kể từ ngày đơn đăng ký được tải lên tại trang web của Tổng thư ký phòng Thương mại.

Thời hạn hiệu lực và gia hạn nhãn hiệu tại Hy Lạp

Thời hạn của nhãn hiệu đã được đăng ký tại Hy Lạp là 10 năm kể từ ngày đăng ký, và có thể được gia hạn 10 năm một lần. Đơn gia hạn phải được nộp trong vòng 6 tháng trước ngày nhãn hiệu hết hạn. Có thể gia hạn nhãn hiệu trong vòng 6 tháng sau khi nhãn hiệu hết hạn nhưng sẽ phải trả thêm phụ phí.

Yêu cầu sử dụng đối với nhãn hiệu sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp

Nhãn hiệu tại Hy Lạp sau khi được cấp Giấy chứng nhận có thể bị hủy bỏ nếu không được sử dụng trong thời gian liên tục 5 năm sau khi nhãn hiệu được đăng ký.

Đại diện đăng ký nhãn hiệu tại Hy Lạp

Đối với người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu quốc tế tại Hy Lạp, cần thực hiện tra cứu nhãn hiệu tại Hy Lạp thông qua một công ty luật và đại diện sở hữu trí tuệ tại Hy Lạp.

Rate this post

Rate this post

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *