Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan

Để đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan, đơn đăng ký bắt buộc phải được thực hiện thông qua Văn phòng Sở hữu trí tuệ Benelux (BOIP)

Có thể bạn quan tâm

.

Dang Ky Nhan Hieu Tai Ha Lan
Đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan không còn là một câu chuyện khó khăn. Ảnh: pinterest

Hà Lan là một quốc gia thành viên của nhóm Benelux. Nhóm Benelux là sự liên kết của các quốc gia Bỉ, Hà Lan và Luxembourg, và do đó khi đăng ký, nhãn hiệu sẽ được bảo hộ ở cả ba quốc gia thành viên trong nhóm.

Các thành viên của Benelux cũng là thành viên của Liên minh Châu Âu, do đó Thương hiệu của Liên minh Châu Âu (EUTM) được bảo vệ trong khu vực tài phán này.

Benelux cũng là một thành viên của Nghị định thư Madrid. Do đó, quốc gia này có thể gia hạn đăng ký quốc tế đối với nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid.

Benelux là cũng sử dụng nguyên tắc “first-to-file”, có nghĩa là cần phải đăng ký nhãn hiệu để có đầy đủ quyền đối với nhãn hiệu đó. Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ, nhãn hiệu nổi tiếng có thể được bảo hộ ngay cả khi chúng chưa được nộp đơn đăng ký.

Những mốc thời gian quan trọng khi đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan

Nếu một nhãn hiệu không được sử dụng trong vòng 5 năm sau khi đăng ký, nhãn hiệu đó sẽ có thể bị hủy bỏ do không được sử dụng liên tục.

Sau khi đơn đăng ký nhãn hiệu được nộp, nó sẽ được công bố trong Sổ đăng ký nhãn hiệu trong khoảng thời gian hai tháng, trong đó các bên thứ ba có thể phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu dựa trên các quyền ưu tiên của họ. Đồng thời, BOIP sẽ tiến hành thẩm định nội dung để xác định xem đơn đăng ký có tuân thủ các yêu cầu đăng ký hay không.

Những lưu ý khi đăng ký nhãn hiệu tại Hà Lan

Nếu bạn đăng ký nhãn hiệu kết hợp tại Benelux (bao gồm cả yếu tố từ ngữ + yếu tố tượng hình), quyền độc quyền sử dụng nhãn hiệu chỉ giới hạn ở việc sử dụng nhãn hiệu theo cấu hình hoặc cách thức chính xác mà nhãn hiệu đã được nộp và đăng ký. Nếu bạn muốn sử dụng thành phần từ ngữ của nhãn hiệu riêng biệt với logo (hoặc ngược lại), bạn nên đăng ký nhãn hiệu khác chỉ bao gồm các yếu tố từ hoặc tượng hình mà bạn muốn sử dụng và bảo hộ riêng biệt.

Tuy nhiên, nếu bên thứ ba có ý định đăng ký hoặc sử dụng nhãn hiệu cho hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự bao gồm một phần của nhãn hiệu của bạn, bạn sẽ có quyền phản đối đơn đăng ký dựa trên sự giống nhau có thể gây nhầm lẫn.

Các nhãn hiệu đã được đăng ký tại Benelux có hiệu lực mười (10) năm kể từ ngày nộp đơn. Sau đó, nó có thể được gia hạn trong chu kỳ mười năm. Việc gia hạn nhãn hiệu có thể được yêu cầu sớm nhất là sáu (6) tháng trước ngày hết hạn và muộn nhất là sáu tháng sau thời hạn, với việc phải thanh toán phí gia hạn muộn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *