Yêu cầu của việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa

Yêu cầu của việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa được quy định như thế nào? Tại sao lại đặt ra yêu cầu đối với việc sử dụng nhãn hiệu hàng hóa?

Có thể bạn quan tâm

Một nhãn hiệu hàng hóa có thể được bảo hộ trên cơ sở việc sử dụng hoặc đăng ký. Công ước paris buộc các nước thành viên có nghĩa vụ phải thiết lập đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

Yêu cầu về việc sử dụng : Rõ ràng mục đích cuối cùng của việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa là việc sử dụng nó. Do đó yêu cầu về nghĩa vụ sử dụng là yêu cầu quan trọng trong của việc bảo hộ nhãn hiệu. Những nhãn hiệu hàng hóa không được sử dụng là một cản trở về mặt chủ quan đối với việc đăng ký những nhãn hiệu mới.

Việc không sử dụng nhãn hiệu hàng hóa cũng đem lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng , đặc biệt là việc không sử dụng mà không có lý do chính đáng thì đăng ký có thể bị hủy bỏ theo yêu cầu của người có quyền hợp pháp.

Nhãn hiệu hàng hóa không chỉ yêu cầu phải sử dụng mà còn phải sử dụng một cách đúng đắn , việc không sử dụng đúng đắn nhãn hiệu hàng hóa cũng có thể gây ra hậu quả tương tự như việc không sử dụng . Để tránh việc sử dụng không đúng cách này thì những người trong công ty sở hữu nhãn hiệu hàng hóa có liên quan đến việc quảng cáo hay phổ biến nhãn hiệu cần tuân thủ một số nguyên tắc. Thứ nhất, không được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa như hay thay tên sản phẩm. Thứ hai các nhãn hiệu hàng hóa sẽ luôn được sử dụng như các tính từ thực sự chứ không phải như một danh từ . Cuối cùng nhãn hiệu hàng hóa phải được nhận biết như là một nhãn hiệu hàng hóa bằng một chỉ dẫn về nhãn hiệu.  

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *