Những dấu hiệu bị cấm bảo hộ nhãn hiệu

Nhãn hiệu hàng là những dấu hiệu dùng phân biệt hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Không phải yếu tố nào tạo thành nhãn hiệu nào cũng được bảo hộ. Những yếu tố sau đây bị từ chối bảo hộ nhãn hiệu kể cả trong trường hợp kết hợp với các yếu tố khác.

Có thể bạn quan tâm

  1. Dấu hiệu không nhìn thấy được: như dấu hiệu mùi vị, âm thanh
  2. Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, trật tự công cộng, có haị cho quốc phòng, an ninh quốc gia

Ví dụ: IS, BIN LADEN v…v 

  1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhâm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước

Ví dụ: Quốc kỳ Việt Nam, quốc huy Ấn Độ v..v 

  1. Dấu hiệu trùng hoặc tương tự gây nhâm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội , tổ chức xã hội nghề nghiệp của Việt Nan, và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.

Ví dụ: MOST, MPI v…v 

  1. Dấu hiêu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh, hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh nhân của Việt Nam, của nước ngoài.

Ví dụ: HỒ CHÍ MINH, ALBERT EINSTEI v..v 

  1. Dấu hiêu trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành.

Ví dụ: ISO, QUACERT v..v

  1. Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây nhầm lẫn về nguồn gốc xuất xứ, tính năng, công dụng, chất lượng, giá trị hoặc các đặc tính khác của sản phẩm, dịch vụ.

Ví dụ: MADE IN KOREA ( đối với hàng hoá sản xuất ngoài nước Hàn Quốc), v..v

Nếu một nhãn hiệu có chứa một trong các yếu tố nếu thì sẽ bị từ chối đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *