Warning: Use of undefined constant choose_countries - assumed 'choose_countries' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/hmn2ujt5sox9/trademarks.vn/wp-content/themes/flatsome-child/template-parts/posts/layout.php on line 11

Lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Phí đăng ký nhãn hiệu, phụ thuộc vào số nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu. Cách tính phí được quy định rõ ràng và công khai tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ Lệ phí đăng ký nhãn hiệu là khoản phí mà người nộp đơn tiến hành đóng tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ ngay tại thời điểm nộp đơn. Biểu phí đăng ký nhãn hiệu được Cục sở hữu trí tuệ công khai và phổ biến tới người đăng ký. Mức phí đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam được tính như sau

STT Chi tiết Lệ phí (VND)
1 Lệ phí nộp đơn cho mỗi nhóm sản phẩm dịch vụ (không quá  06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm)  
  – Nếu tài liệu đơn dạng giấy 75.000
  – Phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm) 30.000
 2 – Phí công bố đơn 120.000
3 Lệ phí yêu cầu hưởng quyền ưu tiên cho mỗi một yêu cầu (Nếu có) 600.000
4 Phí thẩm định nội dung cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm) 300.000
  – Lệ phí bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (sản phẩm, dịch vụ từ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm) 60.000
5 Phí tra cứu thông tin cho mỗi nhóm (không quá 06 sản phẩm, dịch vụ trong cùng một nhóm) 60.000
  – Phí tra cứu bổ sung cho mỗi một sản phẩm, dịch vụ tăng thêm (từ sản phẩm, dịch vụ thứ bảy trở đi trong cùng một nhóm) 24.000
6 – Phí đăng bạ Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
7 – Phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
8 – Phí công bố Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 120.000
9 – Lệ phí gia hạn hiệu lực (cho mỗi nhóm sản phẩm/dịch vụ)  540.000

  Ví dụ: Nếu đơn có 1 nhóm và không quá 06 sản phẩm dịch vụ và nộp trực tiếp tại Cục Sở Hữu Trí Tuệ thì tổng chi phí như sau:

  1. Giai đoạn nộp đơn:

+ Phí nộp tờ khai: 180.000 VND + Phí công bố đơn: 120.000 VND + Phí thẩm định nội dung: 300.000 VND + Phí tra cứu thông tin: 60.000 VND +> Tổng: 660.000 VND

Có thể bạn quan tâm

  1. Giai đoạn cấp văn bằng

+ Phí đăng bạ Giấy chứng nhận: 120.000 VND + Phí cấp bằng: 120.000 VND + Phí công bố bằng: 120.000 VND +> Tổng 360.000 VND

5/5 - (8 votes)

5/5 - (8 votes)

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *