Thời hạn bảo hộ sáng chế

Sáng chế được bảo hộ dưới hình thức cấp Bằng bảo hộ sáng chế và sẽ được bảo hộ trong một thời hạn nhất định. Cụ thể như sau

Có thể bạn quan tâm

Tại khoản 12 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ định nghĩa: “Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên”.
Sáng chế được bảo hộ dưới 2 hình thức cấp :
Bằng độc quyền sáng chế
nếu đáp ứng các yêu cầu sau:

  •  Có tính mới
  •  Có trình độ sáng tạo
  •  Có khả năng áp dụng công nghiệp.
  • Đối với Bằng độc quyền Sáng chế, thời hạn bảo hộ là 20 năm kể từ ngày nộp đơn (phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm),

Bằng độc quyền giải pháp hữu ích nếu không phải là hiểu biết thông thường và đáp ứng các điều kiện sau:

  • Có tính mới
  • Có khả năng áp dụng công nghiệp.
  • Đối với Bằng độc quyền giải pháp hữu ích, thời hạn bảo hộ là 10 năm kể từ ngày nộp đơn (phải đóng phí duy trì hiệu lực hàng năm).

Trong vấn đề thời hạn bảo hộ này, thời điểm để so sánh tính mới của sáng chế vô cùng quan trọng, cũng là một phần lớn ảnh hưởng tới thời hạn bảo hộ của sáng chế đó. Căn cứ vào ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, hoặc ngày ưu tiên ( nếu đơn được hưởng quyền ưu tiên ) . Ngày nộp đơn là ngày đơn được cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tiếp nhận hoặc là ngày nôp đơn quốc tế đối với đơn nộp theo điều ước quốc tế. Nếu như là thành viên Công ước Paris, ngày ưu tiên được xác định trên cơ sở ngày nộp đơn đầu tiên đăng ký sáng chế đó ( trong vòng 12 tháng) tại quốc gia đó.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *