Đăng ký thương hiệu như thế nào

Trong pháp luật Việt Nam không ghi nhận khái niệm “thương hiệu” mà chỉ có khái niệm “nhãn hiệu”, bài viết hướng tới hiểu biết chung vì vậy sẽ sử dụng linh hoạt hai khái niệm trên.

Có thể bạn quan tâm

Việc đăng ký thương hiệu không phải là bắt buộc tuy nhiên khi bạn muốn được pháp luật bảo hộ độc quyền thương hiệu thì việc đăng ký là bắt buộc và việc đăng ký thương hiệu sẽ được thực hiện tại một cơ quan duy nhất là Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc nộp đơn bạn có thể đến thẳng trụ sở hoặc văn phòng đại diện của Cục tại Đà Nẵng và Hồ Chí Minh để nộp đơn đăng ký. Hoặc bạn có thể sử dụng dịch vụ đăng ký thương hiệu của các đại diện Sở hữu công nghiệp, danh sách các đại diện được công bố công khai trên trang website của Cục

Việc đăng ký không hiển nhiên là thành công và ai đảm bảo cho bạn là sẽ thành công 100%,  bạn sẽ chắc chắn nhận được Giấy Chứng nhận đăng ký thương hiệu thì đó là sai sự thật. Việc đăng ký có thành công hay không sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố từ chủ quan đến khách quan và xuất hiện cả yếu tố nước ngoài tác động. Để hiểu dõ hơn về vấn đề này vui lòng liên hệ để biết thêm chi tiết.

Bạn có thể tham khảo các bài viết sau để hiểu dõ hơn về việc đăng ký thương hiêu:

– Hồ sơ đăng ký thương hiệu;

– Thủ tục đăng ký thương hiệu;

– Lưu ý khi đăng ký thương hiệu;

A&S Law, Đại diện Sở hữu công nghiệp của Cục Sở hữu trí tuệ sẵn sàng hỗ trợ bạn thực hiện đăng ký thương hiệu. Dịch vụ đăng ký thương hiệu của A&S Law bao gồm:

  • Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi tiến hành;
  • Soạn thảo hồ sơ, tài liệu phục vụ việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;
  • Tiến hành tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu;
  • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu và theo dõi đơn cho tới khi có kết quả;
  • Trả lời các công văn, ý kiến, phản đối của Cục và của bên thứ ba (nếu có);
  • Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
  • Xử lý vi phạm quyền độc quyền nhãn hiệu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *