Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 1 Điều 188 Luật doanh nghiệp 2020, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân được cho là một trong những loại hình doanh nghiệp đơn giản. Tuy nhiên, dẫu vậy, nhiều chủ thể muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân vẫn không nắm rõ được các quy định, thủ tục cần thiết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân. Bài viết sau đây sẽ nêu rõ các thông tin quan trọng trong việc đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân theo luật doanh nghiệp 2020.

Có thể bạn quan tâm

Thành Lập Doanh Nghiệp Tư Nhân

Tên doanh nghiệp

Doanh nghiệp phải đảm bảo không bị trùng tên doanh nghiệp, không gây nhầm lẫn đối với doanh nghiệp khác trên phạm vi cả nước. Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự: loại hình doanh nghiệp, tên riêng.

Tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Trụ sở chính của doanh nghiệp

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh phải đảm bảo có trong hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân hoặc pháp luật chuyên ngành, không bị cấm đầu tư kinh doanh.

Vốn đầu tư

Vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân do chủ doanh nghiệp tự đăng ký. Chủ doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ đăng ký chính xác tổng số vốn đầu tư, trong đó nêu rõ số vốn bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng và tài sản khác; đối với vốn bằng tài sản khác còn phải ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản.

Chủ thể doanh nghiệp

Tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài đều có quyền thành lập doanh nghiệp tư nhân, trừ những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020.

Hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân bao gồm các tài liệu sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp:
 • Tên doanh nghiệp.
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
 • Ngành, nghề kinh doanh.
 • Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
 • Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
 • Thông tin đăng ký thuế.
 • Số lượng lao động.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *