Rủi ro khi doanh nghiệp không đăng ký quyền sở hữu trí tuệ

Tài sản trí tuệ là tài sản vô hình, được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. Tác giả, chủ sở hữu tài sản trí tuệ có quyền được ghi nhận. Và hưởng lợi ích từ sản phẩm do chính mình tạo ra. Việc đăng ký quyền bảo hộ này giúp các doanh nghiệp tự bảo vệ mình. Trước bất kỳ sự xâm phạm nào về thương hiệu, bằng sáng chế. Cũng như các hình ảnh thiết kế của sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu từ bên ngoài.

Có thể bạn quan tâm

Rủi ro khi không đăng ký sở hữu trí tuệ

Nếu các doanh nghiệp coi thường khía cạnh này. Họ có thể phải bỏ rất nhiều tiền cho hoạt động kiện tụng. Thậm chí, họ còn phải đầu tư thêm tiền của, công sức cho công việc thiết kế lại thương hiệu, và có khả năng bỏ lỡ những cơ hội tiềm năng từ thị trường. Cụ thể, rủi ro khi doanh nghiệp không đăng ký quyền sở hữu trí tuệ là :

  • Họ có thể bị mất toàn bộ quyền sở hữu và sử dụng thương hiệu vào tay đối thủ cạnh tranh.
  • Các doanh nghiệp phải bỏ ra rất nhiều tiền của và công sức cho hoạt động kiện tụng, dàn xếp.
  • Các doanh nghiệp có thể phải tái cơ cấu lại thương hiệu. Nếu họ bị xử thua kiện trong cuộc tranh chấp tài sản trí tuệ.
  • Các doanh nghiệp sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội kinh doanh tiềm năng. Nếu không được quyền sử dụng hình ảnh thương hiệu của chính mình trên các thị trường quốc tế

Vì vậy, đã đến lúc các doanh nghiệp Việt Nam cần phải quan tâm hơn tới vấn đề sở hữu trí tuệ. Việc đầu tiên mà các doanh nghiệp nên làm. Đó là đăng ký quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ. Với các sản phẩm, dịch vụ và thương hiệu của mình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *