7 yếu tố thành lập doanh nghiệp

Doanh nghiệp là một tổ chức kinh tế, có tên riêng, có tài sản riêng và có trụ sở giao dịch ổn định. Doanh nghiệp được đăng ký kinh doanh theo đúng quy định, trình tự, thủ tục hồ sơ của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các yếu tố thành lập doanh nghiệp là gì? Khi thành lập công ty, thành lập doanh nghiệp có 7 yếu tố quan trọng cần lưu ý: 

Có thể bạn quan tâm

Các Yếu Tố Thành Lập Doanh Nghiệp

 

1.     Phân biệt loại hình doanh nghiệp

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, hiện tại ở Việt Nam có các bốn loại hình doanh nghiệp được nhà nước công nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi hoàn tất thủ tục đăng ký gồm: Doanh nghiệp tư nhân (DNTN), Công ty trách nhiệm hữu hạn (Công ty TNHH), Công ty cổ phần (CTCP), Công ty hợp danh (CTHD).

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp cần phải tiến hành phân biệt loại hình doanh nghiệp để có thể lựa chọn được loại hình công ty phù hợp nhất với môi trường, điều kiện kinh doanh của mình.

2.     Tên doanh nghiệp

Theo khoản 1 điều 37 của Luật doanh nghiệp 2020, tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:

a) Loại hình doanh nghiệp;

b) Tên riêng.

Theo khoản 4 điều 37 của Luật doanh nghiệp 2020, tên doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.

Khi đặt  tên doanh nghiệp cần tra cứu tên doanh nghiệp của công ty trên trang tra cứu thông tin doanh nghiệp để kiểm tra xem tên doanh nghiệp có bị trùng hay gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác.

3.     Trụ sở doanh nghiệp

Trụ sở doanh nghiệp là nơi doanh nghiệp làm việc và thực hiện các giao dịch của công ty. Do đó doanh nghiệp cần ghi rõ số nhà, tên phố, xã phường, huyện thị trấn, tỉnh, thành phố,… Ngoài ra, các thông tin quan trọng như số fax, số điện thoại và email cần ghi rõ và cập nhật thường xuyên.

Doanh nghiệp có văn phòng đại diện là đại diện ủy quyền hợp pháp hay chi nhánh công ty là đơn vị thực hiện 1 công việc hay toàn bộ công việc, hoặc làm đại diện theo ủy quyền, những ngành nghề kinh doanh ở chi nhánh thì cần phù hợp theo đúng ngành nghề kinh doanh mà doanh nghiệp công ty đã đăng ký trước đó. Doanh nghiệp có thể đăng ký địa điểm kinh doanh ngoài địa chỉ trụ sở chính.

4.     Ngành nghề kinh doanh

Một trong những yếu tố quan trọng nhất khi thành lập doanh nghiệp là xác định rõ ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp. Đối với các ngành nghề kinh doanh có yêu cầu về vốn pháp định (ngân hàng, bất động sản, công ty tài chính, dịch vụ bảo vệ,…) thì doanh nghiệp cần thực hiện các bước để chứng minh số vốn pháp định trước khi đăng ký kinh doanh.

5.     Thành viên sáng lập doanh nghiệp

Mỗi loại hình doanh nghiệp có quy định về số lượng thành viên sáng lập doanh nghiệp khác nhau:

  • Công ty hợp danh có từ 2 thành viên góp vốn trở lên.
  • Doanh nghiệp tư nhân có 1 thành viên là thành viên sáng lập công ty.
  • Công ty cổ phần có từ 3 thành viên là cổ đông sáng lập lên.
  • Công ty tránh nhiệm hữu hạn 1 thành viên thì có 1 thành viên sáng lập.
  • Công ty tránh nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên thì có 2 thành viên là thành viên sáng lập công ty đến tối đa 50 thành viên trở lên.

6.     Người đại diện pháp luật

Người đại diện pháp luật là những người đại diện cho doanh nghiệp để ký kết giấy tờ, ký kết hợp đồng và làm cho hợp đồng kinh doanh có tính pháp lý và được bảo vệ trước pháp luật. Các chức danh có thể làm người đại diện theo pháp luật là: Giám Đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

7.     Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp vốn và được ghi vào Điều lệ công ty. Hiện pháp luật Việt Nam không có quy định số vốn tối thiểu hoặc tối đa (ngoại trừ những ngành nghề yêu cầu có vốn pháp định). Số vốn này do doanh nghiệp tự đăng ký và không cần phải chứng minh bằng tiền mặt, tài khoản hay bất cứ hình thức nào khác.

 

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *