Nghị định thư Madrid và Thỏa ước Madrid

Nghị định thư Madrid và thỏa ước Madrid giống và khác gì nhau, khi nào nên đăng ký theo Thỏa ước madrid (Madrid Agreement) và khi nào sử dụng Nghị định thư Madrid (Madrid Protocol).

Có thể bạn quan tâm

Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid là hai văn bản thỏa thuận quốc tế về đăng ký nhãn hiệu ưu việt và có độ ảnh hưởng rộng nhất. Thành viên của Nghị định thư và Thảo ước Madrid ngày càng tăng lên và hệ thống đăng ký quốc tế này cũng đã được sử dụng một cách thông dụng và hài hòa hơn. Tuy nhiên, Nghị định thư và Thỏa ước Madrid giống và khác nhau ở điểm nào? Khi nào nên đăng ký theo thỏa ước Madrid và khi nào đăng ký theo nghị định thư Madrid?

Yếu tố Nghị định thư Madrid Thỏa ước Madrid
Quốc gia Thành viên của Nghị định thư Các quốc gia thành viên Thỏa ước Madrid
Nhãn hiệu đăng ký Đã được nộp đơn tại quốc gia thành viên bất kỳ Đã được cấp văn bằng bảo hộ tại quốc gia thành viên bất kỳ
Thời gian phản đối đơn 18 tháng 12 tháng
Ngôn ngữ Tiếng Anh, Pháp, Thụy Sỹ Tiếng Pháp
Thủ tục Tại đây Tại đây

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *