Làm cách nào để đăng ký nhãn hiệu ra nước ngoài?

Để có thể xác lập quyền đối với nhãn hiệu của mình tại nước ngoài thì chủ nhãn hiệu phải nộp đơn và phải được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia đó.

Có thể bạn quan tâm

Làm cách nào để được cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài. Bạn có thể tham khảo 3 cách đăng ký nhãn hiệu tại nước ngoài như sau

  1. Đăng ký trực tiếp tại quốc gia đó
  2. Nộp đơn quốc tế có chỉ định các nước thành viên theo Nghị định thư Madrid
  3. Nộp đơn quốc tế có chỉ định các nước thành viên theo Thỏa ước Madrid

Đánh giá của bạn về bài viết