Đăng ký thương hiệu tại Myanmar như thế nào?

Đăng ký thương hiệu tại Myanmar như thế nào? Không giống như việc đăng ký thương hiệu tại Lào, Campuchia, Việt Nam…tại Myanmar việc đăng ký tuân theo nguyên tắc “first to use”.

Thương hiệu tại Myanmar tuân theo nguyên tắc first to use. Điều này khác hẳn với việc đăng ký thương hiệu tại Lào, Campuchia, Thái Lan hay Việt Nam….Việc đăng ký theo nguyên tắc first to use đồng nghĩa với việc chấp nhận nguyên tắc rằng: một thương hiệu ai sử dụng trước người ấy sẽ có quyền độc quyền thương hiệu thay vì phải đăng ký thương hiệu tại Myamar mới có quyền (nguyên tắc first to file).

  1. Tài liệu cần thiết

+ Mẫu nhãn hiệu

+ Cam kết của người nộp đơn

+ Giấy ủy quyền

  1. Thời gian tiến hành

– Thông thường, tại Myanmar việc đăng ký từ giai đoạn nộp đơn đến khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kéo dài từ 04-06 tuần.

Đánh giá của bạn về bài viết
Chat Zalo
Chat Facebook
19006672