Đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Nhật Bản

Nhãn hiệu tại Nhật được bảo hộ thông qua hệ thống đăng ký. Cơ quan xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật là Phòng Sáng Chế Nhật Bản (JPO) thông qua quy trình đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Nhật Bản như sau

Có thể bạn quan tâm

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản được xem xét tại Phòng sáng chế Nhật Bản (JPO) theo quy trình đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản, cụ thể như sau

1. Nộp đơn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Nhật Bản

– Pháp luật Nhãn hiệu Nhật Bản theo hệ thống đăng ký. Theo đó để được độc quyền thương hiệu thì bắt buộc chủ sở hữu phải nộp hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật tới cơ quan sáng chế Nhật (JPO)

2. Công bố đơn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Nhật Bản

– Sau khi nhận đơn, cơ quan sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ tiến hành công bố đơn đăng ký trên công báo quốc gia

3. Thẩm định hình thức đơn đăng ký thương hiệu, nhãn hiệu tại Nhật

Một đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản sẽ được xem xét số lượng hồ sơ, cách điền thông tin trong tờ khai đã hợp lệ, việc phân nhóm sản phẩm dịch vụ…trong giai đoạn thẩm định hình thức đơn.

Nếu đơn không đáp ứng tiêu chuẩn hình thức thì JPO sẽ ra thông báo yêu cầu sửa chữa tới người nộp đơn. Theo đó, người nộp đơn phải bổ sung các thiếu sót đó trong thời hạn luật định

4. Thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu tại Nhật

Việc thẩm định nội dung đơn sẽ có tính quyết định tới việc đơn đăng ký nhãn hiệu đó có được Cấp độc quyền tại Nhật hay không?

Thông thường các nhãn hiệu sẽ bị từ chối bảo hộ nếu thuộc vào một trong hai trường hợp sau

– Nhãn hiệu không đủ khả năng phân biệt hàng hóa/ dịch vụ của người nộp đơn với hàng hóa/ dịch vụ của cá nhân/ tổ chức khác.

– Nhãn hiệu đi ngược lại lợi ích công cộng, trái pháp luật.

5. Kết luận

+ Đơn đăng ký đáp ứng đủ các tiêu chuẩn bảo hộ thì Cơ quan sáng chế JPO sẽ Cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản cho người nộp đơn đồng thời đăng  công bố công khai nhãn hiệu đó

+ Đơn không đáp ứng điều kiện bảo hộ. Người nộp đơn sẽ nhận được lý do từ chối bảo hộ từ phía JPO đồng thời được trả lời ý kiến từ chối của JPO trong thời hạn luật định

6. Phản đối đơn

Bất kỳ một cá nhân, tổ chức nào cũng có thể tiến hành phản đối việc đăng ký/ cấp bằng độc quyền nhãn hiệu đối với bất cứ đơn đăng ký nhãn hiệu của bên nào khác.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

+ Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu tại Nhật

        Thời gian 05-07 ngày làm việc

+ Tư vấn sơ bộ và giải đáp thắc mắc

+ Soạn hồ sơ, tài liệu cần thiết để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

+ Nộp đơn và theo dõi đơn đăng ký tại Nhật

+ Nhận và trả lời các công văn của JPO

+ Nhận và bàn giao Giấy chứng nhận ĐKNH (nếu có)

+ Dịch vụ xử lý vi phạm nhãn hiệu tại Nhật Bản

+ Dịch vụ chuyển nhượng nhãn hiệu tại Nhật Bản

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *