Đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Đăng ký nhãn hiệu tại Philippines (Philipin), quốc gia giàu có thứ hai ở châu Á trong thập niên 60, đất nước có quan hệ kinh tế đa ngành nghề với Việt Nam cũng là quốc gia mà các doanh nghiệp Việt Nam cần đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu.

Có thể bạn quan tâm

Bởi vậy, đăng ký nhãn hiệu tại Philipines hay đăng ký bảo hộ thương hiệu, bản quyền nhãn hiệu tại Phillippines cần được các doanh nghiệp quan tâm

Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Mọi cá nhân, tổ chức đều được quyền nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ Philippines để yêu cầu hưởng độc quyền nhãn hiệu tại quốc gia này.

Thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Đơn đăng ký nhãn hiệu tại Philippiness được thẩm định trong khoảng thời gian từ 12 đến 18 tháng kể từ ngày nộp đơn

Công bố đơn đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Cục sở hữu trí tuệ Philippiness ra thông báo chấp nhận và công bố đơn đăng ký trong khoảng thời gian từ 12 đến 24 tháng kể từ ngày nộp đơn. Phí nộp đơn phải được đóng tại Cục sở hữu trí tuệ Philippines trong khoảng thời gian 02 tháng kể từ ngày mà Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn.

Trong giai đoạn này, bất kể một bên thứ ba nào cũng có thể tiến hành thủ tục phản đối đơn đăng ký đang được đăng công bố. Đơn sẽ được công bố trong khoản thời gian từ 06 đến 08 tháng kể từ ngày công bố.

Phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Các bên thứ ba có thể nộp phản đối đơn cho bất kì một đơn đăng ký nhãn hiệu nào đang được đăng công bố trong thời gian 30 ngày kể từ ngày đơn được công bố.

Thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Nếu quá 03 tháng kể từ ngày Cục sở hữu trí tuệ Philippine ra thông báo chấp nhận đơn mà không có bất kì bên nào có ý kiến phản đối đơn đăng ký nhãn hiệu thì người nộp đơn sẽ nhận được thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Philippiness

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

Cục sở hữu trí tuệ Philippiness sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 05 đến 07 kể từ ngày ra thông báo cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Philippiness

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Philippines

– Tư vấn, tra cứu sơ bộ và giải đáp thắc mắc trước khi nộp đơn

– Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ cần thiết để lập thành bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

– Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan sở hữu trí tuệ Philippiness, theo dõi tình trạng đơn, trả lời các thông báo của thẩm định viên.

– Tiếp nhận và bàn giao giấy chứng nhận bảo hộ thương hiệu tại Philippines

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *