Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản, hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu với chi phí đăng ký ưu đãi

Có thể bạn quan tâm

Việc nộp đơn trước hay sau sẽ đóng vai trò quyết định tới quyền của chủ sở hữu đối với nhãn hiệu tại Nhật Bản – First to File

Theo quy định của luật nhãn hiệu Nhật Bản thì “Một thương hiệu/nhãn hiệu là một dấu hiệu được sử dụng bởi một nhà cung cấp nhà sản xuất đại lý hoặc nhà dịch vụ đối với hàng hoá, dịch vụ để phân biệt với hàng hoá và dịch vụ được cung cấp bởi các bên khác có cùng lĩnh vực hoạt động và/hoặc kênh tiêu thụ”

Pháp luật nhãn hiệu Nhật Bản cũng quy định điều kiện để được bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia này đó chính là hành vi “cấp bằng” (certificate).

Để được cấp bằng độc quyền nhãn hiệu tại Nhật thì người nộp đơn có thể lựa chọn hai cách Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Nhật Bản hoặc Nộp đơn nhãn hiệu quốc tế có chỉ định giai đoạn quốc gia tại Nhật (theo hệ thống Madrid hoặc Công ước Paris). Việc nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản được ưu tiên sử dụng trong trường hợp – Chỉ nộp đơn đăng ký tại 1-2 quốc gia trong đó có Nhật Bản – Không có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên.

Việc nộp đơn trực tiếp tại Nhật Bản phải tuân thủ theo các quy định của luật nhãn hiệu Nhật Bản, theo đó:

  1. Tài liệu yêu cầu cho bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu.

 – Thông tin người nộp đơn

– Mẫu nhãn hiệu cần đăng ký

– Sản phẩm/ dịch vụ bảo hộ

– Giấy ủy quyền (trường hợp qua đại diện sở hữu công nghiệp- khuyến khích)

– Bản sao tài liệu ưu tiên.

  1. Quy trình | thời gian đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản:

Đăng ký nhãn hiệu tại Nhật bản tuân theo nguyên tắc First to Files – Nguyên tắc nộp đơn đầu tiên

Thông thường trong trường hợp không gặp phải các phản đối đơn của bên thứ ba thì trong thời hạn 06-12 tháng kể từ ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên (nếu có) Phòng sáng chế Nhật Bản (JPO) sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đơn.

Lưu ý: Nhật bản chấp nhận cho đơn đa nhóm tức là chỉ cần 01 đơn đăng ký người nộp đơn có thể yêu cầu bảo hộ cho nhiều nhóm sản phẩm/ dịch vụ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *