Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Đăng ký Nhãn hiệu tại Malaysia. Nhãn hiệu theo luật Malaysia có thể là một từ ngữ, biểu tượng, tên, số, hoặc sự kết hợp của các thành tố này.

Có thể bạn quan tâm

Đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia. Nhãn hiệu tại Malaysia được bảo hộ theo hình thức đăng ký độc quyền

Nhãn hiệu theo luật Malysia được hiểu là một dấu hiệu được sử dụng với mục đích để chứng minh sự liên kết giữa một người có quyền sử dụng dấu hiệu đó với các sản phẩm dịch vụ của mình. Nhãn hiệu theo luật Malaysia có thể là một từ ngữ, biểu tượng, tên, số, hoặc sự kết hợp của các thành tố này.

Nhãn hiệu sẽ không được chấp nhận tại Malaysia nếu như là một trong các trường hợp sau:

– Tên của một cá nhân, công ty, doanh nghiệp được

thể hiện một cách đặc biệt hoặc cụ thể.

– Chữ ký

– Một từ bịa đặt, hư cấu (invented words)                           

– Mô tả trực tiếp các sản phẩm, dịch vụ gắn kèm nhãn hiệu

– Tên địa lý, tên họ

– Bất kỳ dấu hiệu đặc biệt nào khác nữa

Các giai đoạn thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

Nộp đơn– Để được công nhận độc quyền nhãn hiệu tại Malaysia thì yêu cầu người đăng ký phải nộp đơn tới cơ quan sở hữu trí tuệ của Malaysia để được xem xét và công nhận
Thẩm định đơn                                                       – Trong quá trình thẩm định đơn, cơ quan nhãn hiệu Malaysia sẽ xem xét đơn đăng ký nhãn hiệu theo các quy định của pháp luật. Đồng thời sẽ đưa ra các kết luận đối với đơn đăng ký nhãn hiệu được thẩm định, song song với quá trình này người nộp đơn cũng có cơ hội để trả lời lại các ý kiến kết luận sau xét nghiệm đơn
Công bố đơn          – Sau khi thẩm định đơn, nếu kết quả của Cơ quan nhãn hiệu Malaysia không cho thấy sự phạm luật nào của nhãn hiệu thì đơn đăng ký nhãn hiệu (đầy đủ thông tin) sẽ được đăng công khai trên công báo của chính phủ.
Phản đối đơn                – Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày công bố đơn, bất kì một bên thứ ba nào cũng có quyền tiến hành phản đối việc cấp giấy chứng nhận đăng ký cho nhãn hiệu đang được đăng trên công báo
Cấp văn bằng        – Hết thời hạn phản đối đơn mà đơn nhãn hiệu đăng công báo không gặp phải bất cứ sự phản đối nào cũng như việc phản đối của bên thứ ba không thành công thì phòng nhãn hiệu Malaysia sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho người nộp đơn.

* Lưu ý: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia có hiệu lực kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận cho đến hết 10 năm kể từ ngày nộp đơn. Sau 10 năm hiệu lực thì người nộp đơn phải nộp lệ phí gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ thêm 10 năm nữa.

Yêu cầu tài liệu nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Malaysia

– Tờ khai đăng ký nhãn hiệu (theo mẫu)

– Giấy ủy quyền (theo mẫu)

– 01 bản in mẫu nhãn hiệu đen trắng và 15 bản in màu mẫu nhãn hiệu

– Danh mục sản phẩm / dịch vụ cần đăng ký (sẽ được phân loại theo bảng phân loại quốc tế nice)

– Thông tin người nộp đơn (chủ sở hữu)

– Cam kết của người nộp đơn (theo mẫu và được công chứng) – lưu ý: có thể nộp sau 02 tháng kể từ này nộp đơn

– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên (Nếu có) – lưu ý: có thể nộp muộn sau 02 tháng kể từ ngày nộp đơn

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *