Đăng ký nhãn hiệu tại Đức

Nhãn hiệu, theo quy định của luật nhãn hiệu Đức: nhãn hiệu dùng để nhận biết hàng hóa, dịch vụ của các thương nhân riêng biệt. Các dấu hiệu phù hợp với việc phân biệt sản phẩm hoặc dịch vụ của các doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác thì có đủ khả năng để được bảo hộ và đăng ký nhãn hiệu tại Đức.

Có thể bạn quan tâm

Các dấu hiệu được coi là nhãn hiệu tại Đức có thể là: các từ, chữ cái, số , hình ảnh, hoặc thậm chí cả màu sắc và âm thanh. tất cả các đối tượng này đều có thể đăng ký nhãn hiệu tại Đức

Một nhãn hiệu được bảo hộ tại Đức khi nó được ghi nhận trong sổ đăng ký của cơ quan Sáng chế – Nhãn hiệu Đức. Đôi khi, một nhãn hiệu cũng được bảo hộ tại Đức thông qua quá trình sử dụng rộng rãi trong thương mại của nhãn hiệu đó tại Đức hoặc một nhãn hiệu đã nổi tiếng

Việc được cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tại Đức sẽ giúp cho chủ sở hữu nhãn hiệu tại quốc gia này có độc quyền sử dụng nhãn hiệu đó cho các sản phẩm/ dịch vụ đã đăng ký kèm theo. Chủ sở hữu nhãn hiệu có thể bán hoặc chuyển nhượng nhãn hiệu của họ bất cứ khi nào cũng như có thể chuyển giao/ chuyển nhượng cho bên thứ ba khác tại Đức.

Một nhãn hiệu khi đã được đăng ký và công nhận tại Đức sẽ có hiệu lực mãi mãi với điều kiện chủ nhãn hiệu nộp phí gia hạn hiệu lực sau mỗi 10 năm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *