Đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

Đăng ký nhãn hiệu tại Brunei (Brunay). Theo Đạo Luật Nhãn hiệu của Brunei (Cap 98) thì Nhãn hiệu là dấu hiệu bất kỳ có thể nhìn thấy được và có khả năng phân biệt hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp này với hàng hóa/dịch vụ của doanh nghiệp khác.

Có thể bạn quan tâm

Như vậy, theo luật đăng ký nhãn hiệu tại Brunei thì chưa có quy định về bảo hộ nhãn hiệu dưới dạng âm thanh,  hình ảnh hoặc mùi vị.

Để được đăng ký dưới dạng một nhãn hiệu tại Brunei: dấu hiệu xin đăng ký không trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đã nộp đơn trong cùng một nhóm và có khả năng phân biệt.

Hình dạng, màu sắc và các góc của bao bì có thể được đăng ký tại Brunei. Ở Brunei cũng có các quy định bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng.

Nhãn hiệu cho dịch vụ cũng có thể được đăng ký. Brunei chấp nhân đơn đăng ký gồm nhiều nhóm.

Brunei cũng là thành viên của Công ước Paris và Nghị định thư Madrid, do đó, việc đăng ký tại Quốc gia này ngoài cách nộp đơn trực tiếp thông thường, người nộp đơn có thể yêu cầu chỉ định việc bảo hộ nhãn hiệu tại Brunei dựa trên đơn đăng ký nhãn hiệu đã nộp trước đó tại một trong các quốc gia là thành viên của Nghị định thư Madrid (trong đó có Việt Nam).

Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tại Brunei

– Đơn nộp theo mẫu

– Giấy ủy quyền

– Bản sao nhãn hiệu cần đăng ký

– Thông tin của chủ đơn

– Dịch vụ sản phẩm đăng ký kèm theo nhãn hiệu

– Bảng liệt kê các màu của nhãn hiệu (Nếu nhãn hiệu bảo hộ màu)

– Tài liệu hưởng quyền ưu tiên (Nếu có)

Liên hệ Luật sư Sở hữu trí tuệ để được đăng ký nhãn hiệu

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *